Proiect Boz

Biserica fortificată fără turn din Boz și vechea școală sunt în pericol de prăbușire și trebuie urgent consolidate și îngrijite!

Descriere: Vechea școală este în pericol de prăbușire, cărămizile ce formează soclul bisericii sunt puternic distruse, excrementele păsărilor au deteriorat șarpanta acoperișului, iar zidul de incintă se prăbușește continuu. Aceste stricăciuni precum și altele se pot remedia cu un efort financiar relativ redus.

Acțiuni necesare: Protejarea șarpantei acoperișului împotriva păsărilor, lucrări de curățare a spațiului, consolidarea urgentă a clădirii școlii, repararea și acoperirea coronamentului zidului de incintă, evaluări suplimentare.

Situația donațiilor: 2.423,90 EUR (18.01.2018)

24.23%

Suma necesară: 10.000 EUR

Activități

La mijlocul anilor ’90, sasul Daniel Schuster din Boz de lângă Sebeș a început acțiunea de salvare a bisericii fortificate fără turn din satul său natal. El a înființat o fundație și a colectat fonduri. Astfel, în anul 1998, s-au putut efectua reparații mai mari la acoperiș și la zidul de incintă.

Între timp au trecut aproape 20 de ani. Prin implicarea voluntară continuă a domnului Schuster, ansamblul bisericii fortificate s-a păstrat până azi. Totuși, trecerea timpului afectează structura clădirii și sunt necesare și alte lucrări de conservare.

Fundația Biserici Fortificate a fost impresionată de implicarea neobosită a domnului Schuster și dorește să-i sprijine activitatea prin includerea bisericii fortificate din Boz în programul de recondiționare a acoperișurilor. În prezent, se desfășoară expertiza preliminară a stării monumentului și se fac pregătiri pentru implementarea primelor măsuri de consolidare a acestuia.

Partenerii noștri

Daniel Schuster, stiftung_agenda2023@yahoo.de

Consistoriul districtual Sebeș: Bezirkskonsistorium Mühlbach