Protecția și conservarea patrimoniului cultural

„Pentru conservarea monumentelor este esențial ca ele să fie întreținute permanent.” (Carta de la Veneția, 1964)

Putzuntersuchung Hundertb++ch 2015 11În Transilvania există peste 160 de biserici fortificate și ca. 100 de biserici construite în Evul Mediu. În prezent, mai mult de jumătate dintre ele se află în diverse stadii de degradare. Faptul că comunitățile evanghelice, care au moștenit partimoniul și care îl aveau în grijă, s-au micșorat sau au dispărut complet este numai una dintre cauze.

Fundația Biserici Fortificate a fost înființată în acest context. Toate măsurile de conservare și reparare efectuate de noi se bazează pe standardele conservării clasice și a meșteșugurilor tradiționale. Apreciem realizările arhitecturale, cunoștințele meșteșugărești și creațiile artistice ale sașilor transilvăneni. Acest respect stă la baza activităților noastre. Dorim să conservăm, să protejăm și să îngrijim materialul istoric autentic, în structura sa inițială, păstrând patina timpului.

Țelul nostru principal este salvgardarea bisericilor și a bisericilor fortificate aflate în pericol. Aceasta include inventarul artistic, dar și clădirile anexe care formează ansamblurile arhitecturale – case parohiale, școli, cămine culturale.

Măsurile de conservare sunt întotdeauna planificate după necesitățile individuale ale obiectivului și sunt hotărâte împreună cu consistoriile districtuale și reprezentanți ai comunităților. Împreună discutăm posibilitățile necesare și adecvate și decidem măsurile optime. Activitățile noastre includ reparații de urgență la monumentele arhitecturale, reparații de întreținere și măsuri de conservare. Pentru pregătirea acestora, se efectuează cercetări temeinice și se documentează situația inițială prin rapoarte de inventariere, fotografii și desene.

Mai multe informații despre standardele internaționale din domeniul conservării și restaurării monumentelor găsiți aici: http://documents.tips/documents/carta-de-la-venetia.html

Cu cine lucrăm?

Stăm la dispoziția tuturor instituțiilor și persoanelor cu putere de decizie din domeniul patrimoniului arhitectural. Sprijinim inițiative de întreținere a bisericilor, fie ele din partea comunităților locale sau districtuale, din partea organizațiilor persoanelor emigrate, fie proiecte independente. Putem susține astfel de inițiative prin consiliere, documentare, colectare de fonduri, precum și prin sprijin activ la lucrările de construcție și conservare.

Cum acționăm?

Cel mai important țel al nostru este ca măsurile de salvgardare, consolidare și întreținere a monumentelor să fie efectuate de persoane specializate la un înalt nivel calitativ.

În acest context oferim următoarele servicii:

  • Vizite la obiective, rapoarte de inventariere și documentare fotografică,
  • Efectuarea de expertize sumare și, dacă este necesar, de expertize detaliate,
  • Elaborarea de concepte de conservare și prezervare cu estimare de buget,
  • Realizarea de campanii de fundraising și sprijin la colectarea de donații pentru executarea lucrărilor planificate,
  • Elaborarea unui plan de acțiune sau a unui grafic pentru lucrările de construcție,
  • Obținerea aprobărilor necesare de la oficiile pentru protecția patrimoniului,
  • Identificarea firmelor, muncitorilor și specialiștilor calificați pentru punerea în practică a lucrărilor planificate,
  • Susținere și monitorizare în etapele de implementare,
  • Documentarea lucrărilor realizate,
  • Raportarea către donatori, finanțatori și alți parteneri relevanți.

Dacă doriți să vă implicați în protejarea unei biserici sau a unei biserici fortificate, vă rugăm să ne contactați.

Proiecte actuale

Agârbiciu – Program de recondiționare a acoperișului

Daia – Salvarea turnului clopotniță

Șoarș/Făgăraș – Program de reconiționare a acoperișului

Ormeniș – Salvarea bisericii fortificate foarte degradate

Ormeniș – Salvarea bisericii fortificate foarte degradate

Movile – Biserica trebuie protejată împotriva degradării

Movile – Biserica trebuie protejată împotriva degradării

Boz – Program de recondiționare a acoperișului

Boz – Program de recondiționare a acoperișului

Pelișor – Salvarea bisericii fortificate foare degradate

Pelișor – Salvarea bisericii fortificate foare degradate

Hosman – Lucrări de conservarea a bisericii fortificate

Hosman – Lucrări de conservarea a bisericii fortificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte încheiate

Idiciu – Lucrări de salvare și consolidare a acoperișului trunului

Idiciu – Lucrări de salvare și consolidare a acoperișului trunului

Pelișor - primul pericol înlăturat

Pelișor – primul pericol înlăturat

Copșa Mare - punerea în siguranța a bolții sacristiei

Copșa Mare – punerea în siguranța a bolții sacristiei

Biroul de Coordonare Biserici Fortificate, care a precedat Fundația, a realizat lucrări la cca. 30 de biserici fortificate, cele mai multe în cadrul programului pentru recondiționarea acoperișurilor.