Fundația Biserici Fortificate lansează un apel către toți contractanții interesați în participarea în procesul de selecție pentru atribuirea Contractului de Execuție a Lucrărilor de Construire din cadrul proiectului Biserica Fortificată Evanghelică MovileRestaurarea și Refuncționalizarea Turnului de Nord, Turnului de Sud, Curtină, Amenajare Curte, Schimbarea Destinației în Casă de Oaspeți, proiect finanțat printr-un grant din partea Ministerul pentru Cultură și Media din Germania (Bundes Kultur Ministerium), în baza unei hotărâri a Bundestag-ului Republicii Federale Germania.

Plan de situație Movile

Plan de situație Biserica Fortificată Movile

Conținut apel:

 1. Data publicării apelului: 04 august 2022
 2. Număr autorizație de construcție | aviz MC: Nr.98 din 28.07.2022 | Aviz Nr. 198|M|2022
 3. Denumirea obiectivului de investiții:

Biserica Fortificat[ Evanghelică Movile – Restaurarea și Refuncționalizarea Turnului de Nord, Turnului de Sud, Curtină, Amenajare Curte, Schimbarea Destinației în Casă de Oaspeți

 1. Titularul investiției:

Biserica Fortificată Evanghelică Movile, administrată de Consistoriul Districtual C.A. Sibiu, prin Fundația Biserici Fortificate a Bisericii Evanghelice C.A. din România, Str. General Magheru Nr.4, 550185 Sibiu

 1. Amplasament:

Biserica Fortificată Evanghelică Movile, Județul Sibiu, Comuna Iacobeni, Sat Movile, nr. 164

 1. Elaboratorul Documentației:

Proiectant general : S.C. Modul 28 BA S.R.L.– Arh. Tudor Pavelescu

 1. Forma de atribuire al contractului: procedura simplă de contractare directă în urma consultării a minim trei oferte.
 1. Forma de înaintare a interesului și a ofertei:

Interesul de participare și oferta finală se vor transmite în format electronic la adresa de e-mail « oferte[at]kirchenburgen.org »

 1. Sumar al lucrărilor de construire:
 • Organizare șantier
 • Lucrări pregătitoare
 • Reparații și intervenții la structura construcțiilor anexe : construcție contraforți, desfacere și montare planșee noi, pardoseli, compartimentări;
 • Intervenții parament exterior și interior: rețeseri și rostuiri zidărie istorică, eliminare tencuieli pe bază de ciment, retencuiri, curățare parament istoric, desalinizare
 • Finisaje
 • Lucrări de tâmplărie : restaurarea elementelor din lemn și realizarea unor obiecte noi de tâmplărie
 • Amenajări exterioare
 • Instalații electrice și sanitare
 • Curățenie
 1. Forma de contractare :

Fundația Biserici Fortificate urmărește încheierea unui contract de antrepriză generală cu firma/compania selectată, antreprenorul general fiind responsabil de coordonarea și implementarea în limita termenelor stabilite a tuturor lucrărilor de construire menționate la punctul anterior.

Notă (!) : Antreprenorul general are dreptul de a subcontracta alte firme de construcții/servicii  cu ajutorul  cărora să poată executa fiecare lucrare în parte și să respecte termenele de finalizare.

 1. Termene de execuție a lucrărilor:
 • Start execuție lucrări: luna octombrie 2022
 • Finalizare execuție lucrări: luna mai 2023
 1. Oferte alternative în execuția lucrărilor de construire

Furnizarea de oferte alternative în execuția lucrărilor de construire, altele decât cele descrise în caietele de sarcini furnizate de proiectantul general, este permisă numai în combinație cu oferta inițială/principală și cu acordul scris al beneficiarului și al proiectantului general.

 1. Termene de prezentare a interesului și a ofertei:
  • Data limită de prezentare a interesului: 15 august 2022
  • Data limită de furnizare a documentației complete de către Beneficiar către firmele/companiile interesate: 16 august 2022
 2. Documente solicitate la exprimarea interesului de participare în procesul de selecție:

Pentru exprimarea interesului în procesul de selecție al atribuirii contractului de execuție a lucrărilor de construire, aplicația trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 • Licență/ Atestare Ministerul Culturii pentru execuție lucrări pe monumente istorice
 • Referințe lucrări similare în restaurarea/refuncționalizarea unor monumente istorice
 1. Termen de prezentare a ofertei finale:
 • Data de: 29 august 2022
 • Prelungire termen predare ofertă finală: 09 septembrie 2022
 • Ora: 16:00
 1. Termen de contractare a lucrărilor
 • Data de: 30 septembrie 2022
 1. Date de contact pentru exprimarea interesului și a ofertei finale:

Fundația Biserici Fortificate a Bisericii Evanghelice C.A. din România

E-mail: oferte[at]kirchenburgen.org