Perspective de Viitor pentru Peisajul Bisericilor Fortificate din Transilvania|Receptie la Ambasada României din Berlin

Pe 17 mai 2022, Ambasadorul României în Republica Federală Germania, Excelenta Sa Adriana Stănescu, a gazdui in cadrul Ambasadei Romaniei la Berlin un eveniment cu tema „Perspective de Viitor pentru Peisajul Bisericilor Fortificate din Transilvania”.  Receptia a fost organizată în colaborare cu Fundația Biserici Fortificate si Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen – Institutul Cultural al Sasilor din Transilvania.

AuditoriumNumeroși oaspeți din Germania și din România au acceptat invitația. Pe lângă publicul invitat, au fost prezenți membri ai Bundestag-ului, precum directorul general al Grupului Expulzaților, Repatriaților și Minorităților Germane , D-nul Sven Oole, și reprezentanți ai unor instituții culturale, precum directorul Cristian Niculescu de la Institutul Cultural Roman. De asemenea, au fost prezenți și reprezentanți din domeniul științei și cercetării, cum ar fi Dr. Ralf Buchholz de la Universitatea de Științe Aplicate și Arte Hildesheim/Holzminden/Göttingen, și Prof.Dr. H.C. Jürgen van Buer. Organizații neguvernamentale precum European Heritage Volunteers, reprezentata de directorul Ludwig, s-au numarat de asemenea printre invitati. Din partea Bisericii Evanghelice A.B. din România, Episcopul Reinhart Guib a venit împreună cu Secretarul General Friedrich Gunesch. Asociația Sașilor Transilvăneni din Germania a fost reprezentată de Rainer Lehni – Președintele Federal, de Gizela Wentrup – Președintele Asociației din Berlin/Nouă State Federale, de Werner Kloos  – Președintele Asociației din Bavaria, precum și de alti numeroși membri. Din partea Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen – Institutul Cultural al Sasilor din Transilvania, directorul Dr. Iris Oberth a fost de asemenea printe invitati. În numele Fundației Biserici Fortificate, directorul general al acesteia, Philipp Harfmann, a urat bun venit oaspeților.

Excelenta sa Adriana StănescBotschafterin Adriana Stănescuu și-a exprimat bucuria că aceasta receptie comuna a Ambasadei si Fundatiei Biserici Fortificate, a putut avea loc din nou după o pauză de doi ani, și a beneficiat de prezenta unor experti in domeniu conservarii si restaurarii patrimoniului cultural, precum și de numeroși invitați și un acompaniament muzical virtuoz din partea pianistei Daria Tutor și a violoncelistului Constantin Borodin.

În calitate de co-organizator, Philipp Harfmann, le-a urat bun venit celor prezenți și i-a mulGeschäftsführer Philipp Harfmannțumit călduros Excelentei Sale D-na Stănescu pentru că a continuat buna tradiție a acestui important forum de discuții privind patrimoniul cultural al bisericilor fortificate la Ambasada României din Berlin. În numele Fundației, acesta și-a exprimat, de asemenea, recunoștința față de Institutul Cultural al Sasilor din Transilvania pentru sprijinul acordat evenimentului și pentru buna colaborare în cadrul proiectelor de finantare deja finalizate cu succes în ultimul an. El a declarat că este mândru că Fundația Biserici Fortificate se poate numi partener al Institutul încă de la începutul activitatii acestuia.

După ce publicul a ascultat cu plăcere Sonata pentru Pian Nr. 26 de Beethoven, moderatorul serii, jurnalistul Robert Schwartz, i-a dat cuvântul mai întâi lui Iris Oberth pentru cateva cuvinte de bun venit. Directoarea Institutului a subliniat plăcerea și mai ales ce onoarea  personaal de a reprezentanta un Institut Cultural încă atat de tânăr in fata unei audiente Leiterin des Kulturwerks, Dr. Iris Oberthde profesionisti in domeniu. De asemenea, a mulțumit Fundației Biserici Fortificate pentru colaborarea de succes in cadrul programelor sustinute pana in prezent si a subliniat angajamentul Institutului pentru a continua sprijinul acordat Fundatiei in dezvoltarea programelor sale.

Episcopul Reinhart Guib i-a salutat pe cei prezenti print-un joc de cuvinte introductiv despre biserica evanghelica, care, din păcate, este „bogată în piatră”, în sens propriu, exprimandu-si insa bucuria pentru ceea ce s-a realizat deja in domeniul conservarii si valorificarii bisericilor fortificate, dar mai ales speranța că această seară și multe alte eforturi de conservare și restaurare a bisericilor fortificate vor da roade bune.

După „Rondo a capriccio” de Radu Paladi, Dr. Ștefan Bâlici, arhitect și conferențiar, a ținut un discurs despre situația Bischof Reinhart Guibbisericilor fortificate, în care a cerut o diversificare a abordărilor de finanțare dedicate programelor de conservare si restaurare.

După Sonata în La Minor de Schubert, din nou cu Daria Tudor la pian, a avut loc dezbaterea privind perspectivele de viitor ale bisericilor fortificate din Transilvania. Prezentatori au fost Prof. Dr. Bernd Fabritius – Președinte de onoare al Asociației Sașilor Transilvăneni din Germania și Președinte al Federației Expulzaților, Ilse Welther- Președinta Asociației Comunităților de Patrimoniu Saxon din Transilvania, și Friedrich Gunesch –  în calitate de Președinte al Consiliului Director al Fundației Biserici Fortificate. În cadrul dezbaterii, Bernd Fabritius a subliniat datoria Statului Român și a celui German de a contribui la conservarea patrimoniul cultural al bisericilor fortificate, în timp ce Ilse Welther și Friedrich Gunesch au evidențiat angajamentul de succes al comunităților locale și al altor inițiative în acest efort comun.

Podiu:

Programul s-a încheiat cu piesa „Altes Lied” Pianistin Daria Tudorde Paul Constantinescu, frumos interpretată la pian și violoncel. In cadrul recepției, invitații au avut numeroase ocazii de a face schimburi de idei si a-si exprima interesul continuu pentru aceasta mostenire cultural deosebita.

Dorim să mulțumim Ambasadei României și Excelenței Sale Adriana Stănescu, precum si partenerului nostru, Institutul Cultural al Sasilor din Transilvania pentru o seară foarte reușită și inspirată.

 
Poze: Ines Wilke-Huber