Expertize tehnice

Kirchenburgenkarte_Harta
Faceți clic pe hartă pentru a o descărca.

Program de cooperare pentru identificarea bisericilor fortificate aflate în stare avansată de degradare

Peisajul bisericilor fortificate săsești din Transilvania este una dintre cele mai importante mărturii ale istoriei așezărilor germane din sud-estul Europei. Peisajul bisericilor fortificate cuprinde peste 160 de biserici fortificate a căror păstrare cade în sarcina Bisericii Evanghelice A.C. din România (BECAR) în calitate de proprietar. Bisericile fortificate sunt supuse unor grade diferite de degradare, iar în unele cazuri gravitatea degradării nu a fost, încă, expertizată. Prăbușiri precum cele de la Roadeș și Rotbav din 2016 stau mărturie vulnerabilității acestor obiective.

În acest context, Fundația Biserici Fortificate a dezvoltat un program de pentru intervenții de urgență, româno-german, împreună cu Universitatea Europeană Viadrina (Frankfurt/Oder), Consiliul Cultural Transilvănean-Saxon și Consistoriul superior al BECAR. Scopul este ca bisericile (fortificate) aflate în stare avansată de degradare, să fie studiate din punct de vedere structural și, unde este necesar, să se propună măsuri pentru securizarea acestora. Selecția obiectivelor care urmează să fie incluse în program a fost realizată de experți ai Fundației Biserici Fortificate, în colaborare cu Consistoriul superior al BECAR și cu cele cinci consistorii districtuale. Evaluarea clădirilor din punct de vedere structural este realizată de echipe de experți formate din ingineri structuriști, geologi și alți specialiști. Aceste examinări urmăresc scopul de a propune intervenții asupra obiectelor și componentelor structurale deosebit de periclitate din punct de vedere structural, sub forma unor intervenții de urgență. În acest sens, sunt întocmite expertize, rapoarte și recomandări de intervenție.

Studiile s-au derulat în perioada 2017-2019 cu finanțare din partea Comisariatului federal german pentru cultură și mass-media, Fondului de urgență al BECAR și Ministerului Culturii din România. Coordonarea proiectului aparține Catedrei pentru monumente istorice din cadrul Universității Viadrina, de mulți ani un partener important, și prin intermediul programului de masterat pentru protecția patrimoniului cultural European. Coordonarea proiectului la nivel local este asigurată de Fundația Biserici Fortificate.

Hartă: Studiile geo-tehnice pentru cele 20 de biserici fortificate cuprinse în program au fost finanțate de Comisariatul federal german pentru cultură și mass-media.

Sponsorizat de:

Logo BKM_de

Parteneri de proiect implicați:

brandnew_logo  logoviadrina_logoevang-ro