Conservare și restaurare

Sarcina noastră constă în salvarea bisericilor (fortificate) aflate în pericol. Aceasta include, de asemenea, inventarul, mobilierul artistic și clădirile care aparțin ansamblurilor, cum ar fi casele parohiale, școlile și căminele culturale.

Intervențiile noastre pornesc de la situația din teren, specifică fiecărui obiectiv și sunt discutate cu consistoriile districtuale ale BECAR și cu reprezentanții parohiilor evanghelice. Împreună ne punem de acord asupra acțiunilor necesare și posibile și evaluăm oportunitatea intervențiilor.  Activitățile noastre variază de la punerea în siguranță în regim de urgență a monumentelor, la lucrări de întreținere și reparații, până la reparații complete. Toate lucrările sunt precedate de documentații de specialitate și cercetări suplimentare.

În toate activitățile noastre, ne ghidăm după standardele internaționale de conservare a monumentelor istorice.

Abordarea generală

Cu cine lucrăm?

Suntem la dispoziția tuturor factorilor de decizie și a părților interesate pentru întrebări legate de conservarea clădirilor istorice. Sprijinim parohiile și consistoriile districtuale, comunitățile locale și inițiativele independente în activitatea lor de conservare a clădirilor bisericești. Facem acest lucru prin servicii de consultanță, documentare, strângere de fonduri și sprijin pentru reparații și lucrări de conservare.

Cum procedăm?

Cel mai important obiectiv al nostru este să ne asigurăm că măsurile de salvare, de protejare și de conservare sunt puse în aplicare în mod profesionist și la un standard de calitate ridicat. Prin urmare, însoțim toate lucrările pe care le organizăm de la început până la sfârșit și suntem întotdeauna la dispoziția partenerilor noștri pentru consultanță.

Serviciile noastre:

  • Vizite pe teren pentru inventariere fotografică și descriptivă,
  • Întocmirea unui scurt raport de expertiză, 
  • Întocmirea unui concept de conservare și întreținere cu estimarea costurilor,
  • Publicarea de apeluri pentru donații și sprijin în strângerea de fonduri pentru intervențiile planificate,
  • Planificarea lucrărilor de reparații,
  • Obținerea acordurilor/avizelor emise de autoritățile responsabile pentru monumente,
  • Identificarea firmelor de construcții, a meșterilor și specialiștilor calificați și adecvați,
  • Asistarea și monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor planificate,
  • Documentarea lucrărilor efectuate,
  • Raportarea către donatori, sponsori și alți parteneri relevanți.

Dacă doriți să sprijiniți o biserică sau o biserică fortificată – fie financiar, fie în orice alt mod – nu ezitați să ne contactați la office@kirchenburgen.org.

Programul Acoperișuri

În prezent, activitatea Fundației Biserici Fortificate se concentrează pe următoarele proiecte din cadrul Programului Acoperișuri. Aceste obiecte de interes rezultă din periclitarea acută a acestora sau dintr-o inițiativă locală. vezi mai mult

Programul Acoperișuri derulat de Fundația Biserici Fortificate este finanțat de către Comisariatului Federal German pentru Cultură și Media.

Fondul de urgență

Ce este programul de urgență

Banii din acest fond sunt disponibili pentru urgențe acute, cum ar fi pagubele provocate de furtuni, situație în care este esențială o intervenție rapidă pentru a preveni daunele ulterioare. Fondurile sunt destinate exclusiv măsurilor de securizare, salvare sau reparații de urgență la biserici și la bisericile fortificate. Reparațiile sau restaurările mai ample nu pot fi finanțate din acest fond.

Puteți găsi informații suplimentare aici