Guşteriţa / Hammersdorf / Szenterzsébet

Substanţa construită a bisericii prezintă numeroase caracteristici ale basilicilor romanice din zona Sibiului: navă centrală compactă, bolţi în cruce la navele laterale, arcade cu arce în plincintru pe piloni pătraţi şi ferestre circulare în registrul superior, toate datând din sec. al XIII-lea, la fel ca absidiola navei laterale sudice. Corul suferă modificări în sec. al XV-lea, când se construiesc ferestrele în ogivă şi bolta cu nervuri. În plus se ridică deasupra acestuia un cat de apărare. Tot în această perioadă este construit şi zidul de incintă, care păstrează încă o mică capelă în partea de est. Bolta semicilindrică cu penetraţii din nava principală a fost realizată în sec. al XVIII-lea şi sprijină pe arce dublouri. În interior se păstrează stranele din sec. XVIII-XIX şi picturile restaurate în 1988.

Aşezarea

Guşteriţa, în prezent cartier al Sibiului, este una dintre cele mai vechi aşezări ale saşilor transilvăneni din această zonă şi păstrează încă structura tipică rurală originală. Proximitatea faţă de oraş a adus aşezării multiple beneficii economice, dar în acelaşi timp a şi transformat-o în ţintă pentru duşmani. Locul a fost distrus de atâtea ori, încât rezistenţa sa poate fi privită doar cu admiraţie. În 1600 este arsă din temelii de trupele comandantului Basta, în 1658 este masiv distrusă de turci, în 1661 este pustiită de trupele lui Ali Paşa, devastată de foc în 1690 şi 1698, prădată de curuţi în 1701 şi peste toate acestea se mai instalase şi ciuma. Cu toate acestea Guşteriţa beneficiază masiv de apropierea de Sibiu, devenind unul dintre cei mai importanţi furnizori de ţigle şi cărămizi pentru ridicarea a numeroase clădiri în oraşul învecinat. Localitatea este menţionată în cronici încă din 1500 ca exportator de argilă, iar câteva secole mai târziu se dezvoltă aici fabrici moderne, care mai funcţionează parţial şi astăzi.

Activităti

În cadrul ansamblului bisericii fortificate din Gușterița, Parohia Evanghelică din Sibiu are în derulare un „proiect verde”. Sub numele de „Gușterița – biserica pentru mediul înconjurător și educație”, aici au loc diferite activități pentru grupuri de copii, clase de elevi, tineri și alte persoane interesate. O echipă entuziastă de voluntari și colaboratori încearcă să readucă la viață clădirile nefolosite. În fosta clădire a școlii se organizează seminarii și workshop-uri, se fac prezentări cu tematică „verde”, iar în grădina parohiei sunt cultivate, cu scop demonstrativ, produse ecologice.

Din septembrie 2016, clădirea școlii găzduiește Charlotte-Dietrich-Schule (Școala Charlotte-Dietrich), o școală elementară particulară cu predare în limba germană.