Bruiu / Braller / Brulya

Bazilica romanică din sec. al XIII-lea a fost puternic afectată de multiple demolări şi reconstrucţii, mai ales în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, când au fost reconstruite navele laterale cu nivel pentru tribune şi a fost ridicată o absidă. Pe faţada sudică s-a păstrat totuşi un ancadrament de uşă romanic cu arc în plincintru.

Biserica a fost înconjurată de un zid circular, apărat de un turn vestic cu drum de strajă. Un alt zid poligonal de incintă este ridicat în jurul celui dintâi, fiind prevăzut cu 4 bastioane şi drum de strajă pe 3 niveluri, după cum mărturisesc gurile de tragere aşezate pe 3 rânduri, vizibile încă pe zidul de nord. O clădire lungă de pe partea de SE, dezvoltată pe 3 niveluri era folosită pentru depozitarea bunurilor, dar şi ca locuinţă, fiind la rândul ei prevăzută cu sisteme defensive.

Așezarea

Legendele locale povestesc de un gropar care, săpând în cimitirul cuprins de întuneric, ar fi găsit un schelet. Râzând sarcastic şi lovindu-l cu piciorul, omul îl invită la cină. Mai târziu, pacea bărbatului ce tocmai lua cina cu familia este brusc întreruptă de un ciocănit puternic: scheletul luase chemarea în serios şi, nu se ştie dacă în semn de recunoştinţă pentru invitaţie sau ca răzbunare, îl răpeşte pe bărbat şi-l duce într-o călătorie mitică. Se spune că groparul s-a întors acasă în aceeaşi noapte, mai bătrân însă cu o sută de ani şi că în zborul său secular ar fi văzut paradisul. Însă raiul nu putea fi cu mult mai frumos decât locul său de baştină, păzit de zidurile bisericii fortificate.

Cetatea a apărat atât viaţa locuitorilor, cât şi istoria lor. Amvonul bisericii evanghelice din Bruiu este o adevărată capodoperă, iar cele 860 de tuburi ale orgii păstrează încă în metalul lor aminitirea spirituală a cântecelor.

Activități

  • 2021-2022 Lucrări la acoperișul spațiului pentru fructe în cadrul programului Reparații acoperișuri
  • 2019-2020 Intervenție de urgență la acoperișul bisericii