Şura Mare / Großscheuern / Nagycsűr

Biserica, care păstrează încă multe părţi din basilica romanică iniţială construită în sec. al XIII-lea a fost fortificată în sec. al XV-lea după principiile stilului gotic. Tot atunci a fost înălţat corul romanic cu cat de apărare şi au fost construite bolta în plasă peste navă şi bolţile nervurate ale corului. Nivelul fortificat în consolă de peste absida corului se sprijină pe contraforţi şi console profilate, lateralele corului pe maşiculiuri, iar la partea superioară se află metereze în formă de cheie întoarsă. Pentru fortificarea turnului de vest, navele laterale din flancuri au fost înlocuite cu turnuleţe, care mai târziu au fost demolate, iar deasupra s-a construit un cat de apărare, care în 1854 a fost înlocuit cu actualul acoperiş ascuţit. Interiorul este dgrossscheuern2016_portalefinit de tribunele din lemn viu colorate şi de stranele pictate din navele laterale, care au fost aduse aici din motive de siguranţă din biserica din Drăuşeni, aflată într-un lung proces de restaurare. Din zidul de fortificaţie al ansamblului nu se mai păstrează aproape nimic.

Aşezarea

Şura Mare se numără printre cele mai vechi aşezări din jurul Sibiului. Situată în aşa numitul „Ţinut Vechi“ şi întemeiată între 1142-1162, se bucură de o vârstă la fel de respectabilă ca şi cea a Sibiului. Numeroasele secole purtate pe umerii caselor şi ai bisericii fortificate nu sunt singurul lucru cu care se mândreşte satul. Aici s-au născut sau au profesat mari personalităţi, marcând atât istoria Transilvaniei, cât şi cea a României. Friedrich Teutsch a fost preot în sat între 1896 şi 1903, urmând peste trei ani să fie numit episcop al saşilor transilvăneni şi apoi episcop al bisericii evanghelice din România. În sec. al XVII-lea Johann Haupt a fost șapte ani primar al Șurii Mari. Născut în familia unui țăran nevoiaş din Cincu, el izbuteşte prin hărnicie şi pricepere să dobândească cea mai înaltă funcţie a naţiunii săseşti: întâi judecător al Scaunului Sibian (unitate administrativă a Transilvaniei medievale), apoi jude regal (comite al naţiunii săseşti).grossscheuern

 Activități

Program întreţinere acoperişuri
Finanţator
: Consistoriu Districtual Sibiu
Costuri: 11.000 EUR
Perioadă: junie-julie 2009