Toarcla / Tarteln / Kisprázsmár

Bazilica romanică din Toarcla datează din secolul al XIII-lea și este închinată Sf. Ecaterina. Biserica a fost fortificată la cumpăna dintre secolele al XV-lea și al XVI-lea.

Biserica are două nave laterale și un puternic turn de vest care are lățimea navei centrale. Corul cu absidă semicirculară este acoperit de o boltă în cruce. Parterul turnului are o boltă în cruce și susține tribuna din vest. Camera clopotelor din turn este prevăzută cu arcade acustice, sub care se află două ferestre bifore cu închidere în arc semicircular.

De remarcat este portalul romanic de vest al bisericii. Ancadramentul acestuia are șase retrageri succesive și este încadrat de trei perechi de coloane așezate pe socluri în două trepte.

Asemănător cu portalele de vest de la bisericile din Hosman și Avrig, și la biserica din Toacla s-au păstrat fragmente de sculpturi. În partea de sud, vest și nord mai există fragmente ale zidului de apărare. Orga provine din atelierul lui Johannes Prause (1796) și a fost cumpărată în 1905 de la comunitatea din Cincu.

Activități

  • 2023 Lucrări de reparații la biserica fortificată