Hamba / Hahnbach / Kakasfalva

Hahnbach-3Doar zidăria turnului bisericii sală din Hamba se mai păstrează din perioada romanică a construcţiei. Turnul a fost probabil reparat după distrugerea bisericii din anul 1493 şi întărit cu un drum de strajă din lemn, în timp ce biserica nu a mai fost reconstruită, ci doar înconjurată cu un zid defensiv. Noua construcţie a bisericii din 1749 a durat doar până în 1830, când a fost înlocuită de actuala clădire, zidul de apărare trebuind să-i facă loc acesteia. Mica biserică clasicizată, armonios proporţionată nu mai este folosită astăzi, mobilierul ei incluzând tribunele de lemn, amvonul şi stranele fiind mutat în altă parte.

Aşezarea

Atestat pentru prima oară în anul 1337, satul s-a aflat peste mai puţin de 200 de ani pe punctul de a fi şters de pe faţa pământului, suferind un devastator atac otoman. Din bazilica romanică puternic degradată s-a păstrat şi a putut fi reparat doar turnul, lângă acesta construindu-se o nouă navă, care la rândul ei a fost înlocuită în sec. al XVII-lea de actuala clădire. Fără a se afla sub ameninţarea războaielor sau a focului şi mult mai trainice decât pereţii de piatră sunt numeroasele tradiţii săseşti, cum ar fi folosirea regulată în perioada Crăciunului a aşa-numitului „Lichtert“(germ. Licht: lumină). Acesta era un sfeşnic din lemn de formă ovală, bogat împodobit cu globuri strălucitoare şi beteală. Când lumânările sale erau aprinse în biserica întunecată, comunitatea sau corul începeau să cânte colinde. Acest obicei a fost păstrat până de curând în Hamba, dar s-a pierdut odată cu emigrarea saşilor. Se păstrează însă până astăzi biserica satului, a cărei istorie construită a lăsat urme valoroase, ce merită vizitate.

Activitătidsc_0396

Din primăvara anului 2015, asociația „Melikoleg“ a înființat o școală de apicultură ecologică. Aici se țin diferite cursuri pentru începători, dar și pentru avansați. Oferta de cursuri este variată: creștea albinelor și obținerea mierii, combaterea dăunătorilor în mod natural, folosirea mierii și a produselor apicole în scopuri curative precum și marketing. În plus, se pot cumpăra diferite sortimente de miere biologică direct de la producător.

Mai multe informații și evenimente găsiți pe site-ul www.miereecologica.ro