Hetiur / Marienburg / Hétúr

În mica aşezare de iobagi este ridicată în sec. al XV-lea o biserică sală cu cor cu închidere poligonală. Actuala clădire în stil gotic târziu primeşte în sec. al XVIII-lea un turn de vest cu platformă defensivă şi acoperiş ascuţit. După cum mărturisesc contraforţii care sprijină încă zidurile bisericii, interiorul acesteia a fost iniţial acoperit cu bolţi, înlocuite ulterior de un planşeu drept. Din zidul de incintă nu se păstrează urme.

Interiorul adăposteşte lucrările valoroase a doi sighişoreni binecunoscuţi: un altar realizat în 1789 de către Johannes Folberth, iar deasupra acestuia o orgă cu prospect baroc târziu, construită în 1850 de către Samuel Binder.

Aşezarea

Aflată lângă „Bijuteria medievală a României“, Sighişoara, localitatea Hetiur poate fi considerată la rândul său un jiuvaer istoric. Zidurile bisericii fortificate protejează valorosul altar baroc din 1789. Rădăcinile altarului, ca loc al adoraţiei, sunt însă împlântate mult mai adânc în trecut. Denumirea se trage din lat. „alta ara“, însemnând “ridicătură” (iniţial altarul era un morman de pământ sau pietre). El simbolizează locul de întâlnire dintre om şi Dumnezeu, având în majoritatea culturilor imaginea unei mese, la care stau împreună Creatorul şi omul. În creştinism, altarul era la început o simplă masă din lemn, apoi din piatră, ajungându-se într-un final să fie ridicat deasupra mormintelor de martiri în formă de sarcofag. Cu timpul, aceste simple construcţii s-au transformat în adevărate opere de artă, cele mai importante tipuri fiind: altarul cu ciboriu (baldachin susţinut de coloane), altarul triptic (alcătuit din multiple tablouri şi panouri) şi altarul cu predelă (partea inferioară a unui tablou reprezentând scene legate de subiectul acestuia).

Activități

  • 2021 Reparații în cadrul programului Reparații acoperișuri