Agârbiciu / Arbegen

La începutul sec. al XIV-lea a fost ridicată în mijlocul satului o bazilică de factură gotic timpuriu. Navele laterale au fost demolate, iar arcadele au fost zidite în etapa de fortificare din sec al XV-lea. Deasupra corului a fost ridicat un turn defensiv, iar peste închiderea poligonală au mai fost construite două niveluri de apărare, având contraforţii uniţi prin arce, iar în spatele acestora guri de aruncare. În 1502 apărarea a fost îmbunătăţită cu un zid de incintă, completat la NV de o clădire de poartă şi adiacent acesteia, cămara pentru slănină. Turnul a fost înălţat în 1827 şi a primit marcantul său acoperiş piramidal, odată cu demolarea sistemelor lui defensive şi a catului de apărare al corului. Pinionul caracteristic de pe partea de vest a bisericii a fost realizat odată cu refacerea acoperişului din 1854. La interior se păstrează mobilierul de sec. XVIII.

Aşezarea

Muzica a înnobilat văzduhul parfumat de florile grădinilor din Agârbiciu secole de-a rândul. Responsabili pentru viaţa muzicală a satelor săseşti erau cantorii, organiştii, învăţătorii, preoţii şi elevii. Începând cu sec. al XVI-lea, în sudul şi centrul Transilvaniei au fost înfiinţate fanfarele, instrumentiştii acestora contribuind prin armoniile muzicale la armonia socială a vieţii rurale. Ce poate fi mai frumos decât colindele Crăciunului rezonând la unison cu peisajul învelit în zăpadă şi cu aromele de prăjituri? Fanfara cânta în turnul din Agârbiciu atât de Crăciun, cât şi în noaptea de Anul Nou, dar şi la nunţi, baluri sau cu ocazia altor sărbători. Disonanţele istoriei, războaiele şi comunismul au adus cu sine tristul sfârşit al acestei tradiţii. Dar chiar şi fără muzică, satul cu biserica fortificată şi casele împovărate de ani vibrează la unison cu natura vie, care le înconjoară precum rama îmbracă un tablou cu atmosferă bucolică.

Activităti

Printr-un strâns parteneriat cu asociația sașilor transilvăneni emigrați din Agârbiciu, Fundația Biserici Fortificate și-a stabilit ca obiectiv să oprească procesul de degradare al bisericii fortificate din Agârbiciu și să ia urgent măsurile necesare pentru restaurarea și conservarea monumentului istoric.

Pe lângă asociația sașilor emigrați din Agârbiciu, care a definitivat deja primele lucrări de conservare a bisericii fortificate, mai mulți parteneri din țară și din străinătate au cooperat pentru restaurarea fortificației. Astfel, Universitatea Tehnică din Viena a realizat lucrările pregătitoare contribuind în 2013/2014 cu studii privind istoricul construcției și cu evaluări detaliate ale bisericii fortificate. Pe baza acestor rezultate substanțiale, Fundația Biserici Fortificate a elaborat o expertiză preliminară în decembrie 2015. Campania de colectare de fonduri este susținută de toți partenerii: asociația sașilor emigrați din Agârbiciu, Fundația Biserici Fortificate și Consistoriul Districtual Mediaș.

Primele lucrări de întreținere s-au realizat în mai 2016. Fundația Biserici Fortificate a preluat conducerea tehnică și organizarea lucrărilor de construcție. O descrierea succintă a daunelor precum și a măsurilor de remediere se află aici. (numai în limba germană)

Donații pentru biserica fortificată din Agârbiciu se pot face aici, indicând „Agârbiciu” la scopul utilizării fondurilor.

Partenerii noștri

Asociația sașilor emigrați din Agârbiciu  www.arbegen.de (numai în limba germană)
Consistoriul Districtual Mediaș www.bezirkmediasch.ro (numai în limba germană)