Buzd / Bußd bei Mediasch / Szászbuzd

Data exactă a construirii edificiului nu este cunoscută. S-a păstrat însă corul clădit la sfârşitul sec. al XIV-lea şi care odată cu fortificarea realizată în scopul apărării bisericii dinspre partea dealului a fost înălţat prin construirea a trei caturi de apărare, ajungând astfel să se ridice cu mult deasupra navei bisericii. Dispozitivele de apărare, la care se ajunge printr-o mică scară spiralată sunt situate deasupra bolţii pe nervuri. Înălţimea zidului de apărare, care pe vremuri ajungea la peste 6 m a fost redusă, iar turnul de poartă a fost transformat în locuinţă pentru paznicul cetăţii. Portalul gotic din partea de V cu trei retrageri succesive prezintă particularităţile stilistice caracteristice zonei Mediaşului. Interiorul navei bisericii este modelat de tribunele laterale neoclasice, în timp ce altarul baroc domină corul. Aici, lângă tabernacolul gotic se află portalul de acces în sacristie, datând din aceeaşi perioadă. O particularitate interesantă o reprezintă accesul în cetate, realizat în trepte şi închis cu lemn. bussd_mediasch_detail

Aşezarea

Ce impresionează de la prima vedere la biserica din Buzd este impunătorul cor fortificat. Vârsta respectabilă a edificiului nu este greu de remarcat. Acesta, aşezat pe un versant abrupt, dă impresia că ar fi avut odată intenţia vitejească de a urca pe munte, dar sleit de puteri ar fi renunţat la jumătatea drumului, rămânând să-şi odihnească trupul masiv pe panta abruptă. De fapt în aspectul clădirii se pot deosebi mai multe faze de construcţie, corul şi sala fiind ridicate în etape diferite. În plus, înălţarea neobişnuită a corului a fost dictată de raţiuni defensive: astfel cetatea putea fi apărată şi dinspre partea înaltă a reliefului, poziţia sa avantajoasă permiţând sătenilor să vadă peste vîrful dealului din apropiere, tocmai în valea secundară a Târnavei Mari. Astfel duşmanii care se apropiau erau observaţi din vreme, iar localnicii aveau astfel timp să se pregătească de atacul iminent.