Viscri / Deutsch-Weißkirch / Szászfehéregyháza

Biserica fortificată din Viscri este un exemplu impresionant de arhitectură defensivă transilvană. Pe fundaţiile bisericii romanice ridicate de către primii colonişti secui a fost construit mai întâi un cor trapezoidal, după ce absida existentă a fost demolată. În jurul anului 1500 biserica a fost fortificată. Astfel a fost prelungită sala bisericii şi s-a făcut legătura cu donjonul până atunci de sine stătător, care aparţinuse probabil unei familii de greavi. Donjonul a fost înălţat cu un nivel cu camere pentru clopote şi cu drum de strajă pe console. Un al şaselea nivel prevăzut cu orificii de tragere este realizat în acoperiş. Nivelul fortificat al corului a fost demolat în 1743. Zidul de incintă, înalt de 7m a fost ridicat la început de sec. al XVI-lea, iar în sec. al XVII-lea a fost prevăzut cu case fortificate, turnuri defensive şi drumuri de strajă, care se mai păstrează şi astăzi. În vremurile paşnice de după 1743 drumul de strajă a fost demolat, în locul lui fiind consturite cămări de cereale pentru săteni. Interiorul bisericii păstrează încă tavanul casetat din 1743 şi mobilarea austeră.

Așezarea

În Viscri se păstrează un ansamblu complet şi deosebit de bine conservat de arhitectură rurală tipică regiunii, o imagine autentică a începutului de sec. XIX. Datorită valorii culturale istorice, centrul satului împreună cu biserica fortificată au fost înscrise în 1999 pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Exodul saşilor de la începutul anilor ’90 a afectat mult patrimoniul construit. Începând însă cu anul 2000, fundaţia britanică Mihai Eminescu Trust (MET) a început să dezvolte idei şi concepte de conservare a imaginii tradiţionale a satului, implicând şi comunitatea locală. Astfel, folosindu-se tehnicile tradiţionale, s-a reuşit în ultimii ani să se reabiliteze numeroase gospodării ţărăneşti, iar aşezării i s-au deschis noi perspective de dezvoltare prin promovarea turismului cultural. Chiar şi Prinţul Charles de Wales, cel mai proeminent susţinător al MET, vine des la Viscri pentru atmosfera sa unică şi împrejurimile pitoreşti.

Activități

  • 2019 Investigarea structurii acoperișului ca parte a unei teze de masterat