Homorod / Hamruden / Homoród

Hamruden-3Unul dintre cele mai puternice turnuri defensive din Transilvania are 8 niveluri şi este construit peste corul iniţial al basilicii romanice ridicate în Homorod în sec. al XIII-lea. Turnul a fost ridicat în 1550 în etapa de fortificare a bisericii, când şi corul a fost despărţit de navă, iar turnul de vest de dimensiuni mai reduse, aflat în prelungirea navei laterale a fost flancat de două construcţii laterale. Ansamblul a fost înconjurat cu două ziduri de incintă. Cel exterior, fără turnuri, cuprindea un zwinger, în timp ce zidul interior era apărat de patru turnuri de colţ. În 1784, sub presiunea unei comunităţi din ce în ce mai numeroase, biserica a fost extinsă prin construirea unui cor nou pe partea de sud. După incendiul din 1792 biserica primeşte valorosul mobilier în stil baroc târziu, cu tavan casetat pictat, tribune decorate şi altarul cu orgă bogat ornamentat. Fragmentele de pictură murală conservate în cor sunt reprezentări din epoci diferite, începând cu 1270 şi până în Evul Mediu târziu.

Aşezarea

Satul Homord este vestit pentru izvoarele sale de apă minerală şi pentru băile sale curative. În timpuri demult apuse se vorbea despre un izvor minunat, ce ar fi fost atins de magie. Soarta dăruise apa aceea nevoiaşilor, care o puteau folosi la o adică în locul laptelui, drojdiei şi sării. Astăzi, dacă această apă fermecată este frământată cu făină, aluatul îşi sporeşte volumul de trei sau chiar patru ori.Mai puţin misterioase, dar la fel de impresionante sunt frescele de mare valoare din biserică, considerate a fi cele mai vechi fresce păstrate din Transilvania. Acestea se găsesc pe zidurile iniţiale ale corului şi nu au fost îndepărtate sau zugrăvite pe deasupra, pentru că această încăpere a fost despărţită de biserică în cursul lucrărilor de fortificare şi înlocuită cu un cor nou. Fragmentele de picturi murale au fost executate în trei etape diferite, cele mai de preţ putând fi subordonate stilului gotic târziu.