Şura Mică / Kleinscheuern / Kiscsür

Biserica din Șura Mică păstrează aproape neschimbată imaginea rezutată în urma etapelor de construcţie din sec. XIII-XV. Ridicată ca basilică romanică cu trei nave, mai apoi distrusă în 1493 de atacurile otomane, ea a fost reconstruită într-un final înainte de anul 1506. În aceeaşi perioadă este înălţat şi actualul cor cu ferestre cu muluri şi menouri şi boltă pe nervuri. Nava centrală este acoperită de o boltă cilindrică pe o reţea de nervuri, iar turnul de vest primește un cat de apărare. Tot atunci sunt realizate şi portalurile de nord şi vest, precum şi micul turn de apărare aflat deasupra intrării de nord, care asigura paza cetăţii dinspre partea văii. Din zidul de fortificaţie s-au păstrat doar câteva rămăşiţe. Interiorul a fost foarte puţin modificat, atunci când la începutul sec. al XVII-lea sunt construite tribunele şi altarul baroc. Doar baldachinul amvonul din 1777 se mai păstrează, amvonul din zidărie fiind înlocuit în 1913 cu unul din lemn. În acelaşi an este adusă în biserică şi o orgă nouă produsă de firma Wegenstein.

Aşezareakleinscheuern3_turm1

Plimbându-se prin sat, călătorul va trece prin “Groapa Sfântă”, pe lângă “Fântâna Lupului” şi “Vizuina Ursului”, prin “Valea Trandafirilor”, ajungând într-un final pe “Partea Soarelui”. Aceste denumiri fabuloase de străzi îi conferă locului o magie aparte, dătătoare de vise şi născătoare de basme. Se spune că într-o seară, la şezătoare, o tânără renumită pentru curajul ei jură că va merge la miezul nopţii în cimitir să gătească clătite pe un anumit mormânt. Iubitul ei află despre aceasta şi pentru a-i juca o festă, se ascunse sub ţărâna mormântului în cauză. În scurt timp apăru şi tânăra, aprinse focul, turnă uleiul şi-l încinse. Deodată pământul începu să se clatine şi zgomote sumbre răsunară sub picioarele ei. Fără a se pierde cu firea, ea apucă vârtos tigaia şi îi turnă nălucii, iubitului ei, grăsimea încinsă în cap, ceea ce îl costă viaţa. Cum se vede, dârzenia necumpătată nu are întotdeauna urmări pozitive. Însă o plimbare prin Şura Mică va avea cu siguranţă urmări cât se poate de plăcute.