Chirpăr / Kirchberg / Kürpöd

În Chirpăr încă se mai poate citi cu claritate forma bazilicii romanice cu trei nave construite în sec. al XIII-lea. S-au păstrat fără prea mari modificări corul cu boltă în cruce şi absidă, arcadele spre navele laterale şi turnul de vest. Un zid de apărare poligonal cu zwinger este construit în sec. al XV-lea, precum şi şase turnuri de apărare care nu s-au păstrat până în zilele noastre. În 1500 turnul de vest este întărit cu cat de apărare, în timp ce biserica însăşi nu este prevăzută cu sisteme defensive. În 1862 atât navele laterale, cât şi cea centrală sunt acoperite cu tavan drept tencuit, iar peste nava centrală se construieşte un acoperiş de înălţime redusă. Mobilarea interioară a bisericii datează din sec. al XVIII-lea. Orga din 1778 se află în galeria zidită din partea de vest, iar altarul din 1795 a fost realizat în atelierul meşterului Johannes Folberth din Sighişoara.

Aşezarea

Din cauza deselor atacuri otomane, turnul clopotniţei cu 7 nivele a fost fortificat în jurul anului 1500, iar în ziua de azi, peste mai bine de 500 de ani, se bucură de titlul de cel mai înalt turn din Valea Hârtibaciului. În ciuda existenţei sale războinice, acest soldat împietrit nu a vegheat doar asupra siguranţei sătenilor, ci şi asupra păcii lor sufleteşti şi a bunei dispoziţii. În timpuri de demult devenise o tradiţie în Chirpăr ca după încheierea slujbei tot satul să se strângă la joc în faţa bisericii. Un alt obicei deosebit de îndrăgit aici şi în toate satele săseşti era aşa numitul „Maibaum“ (germ. „Copacul de mai“). Acest ritual se bucură de o istorie bogată, fiind sărbătorit încă din antichitate. În sec. al XIII-lea copacul simboliza dorinţa de viaţă şi era preţuit ca prigonitor al forţelor necurate şi malefice. În sec. al XVI-lea preia rolul de „Liebesmaien“ (germ. “Mai al dragostei”): iubirile secrete erau dezvăluite comunităţii de către flăcai, aceştia aşezând pomii ca mesageri ai dragostei în curţile drăguţelor lor.

Activități

Program întreţinere acoperişuri
Finanţator
: Biroul de Coordonare Biserici Fortificate
Costuri: 1.770 EUR
Perioadă: toamna 2007