Pelişor / Magarei / Magaré

Mica biserică sală fără turn din Pelişor a fost ridicată în sec. al XV-lea şi s-a păstrat până în prezent aproape neschimbată. Doar sala a fost prevăzută în sec. al XIX-lea cu un nou planşeu ornat cu stucaturi. În jurul anului 1500 a fost construit zidul poligonal de incintă, dotat iniţial cu patru turnuri de apărare, dintre care s-a păstrat doar impunătorul turn de poartă cu drum de strajă. În 1600 incinta a fost întărită în partea de vest, spre deal, cu un al doilea zid de apărare, care includea şi un zwinger. Construcţia măsoară şi azi peste 10m înălţime şi păstrează încă o serie de sisteme defensive, precum guri şi şliţuri de tragere.

Interiorul bisericii este dominat de altarul neoclasic alb-auriu din 1832.  În schimb, orga în stil baroc târziu a fost mutată după restaurare în biserica evanghelică din Bucureşti.

 

Aşezarea

Pelişorul a fost atestat documentar pentru prima oară la mijlocul sec. al XIV-lea. Dezvoltarea aşezării a decurs mai liniştit şi mai paşnic decât în multe din satele învecinate. Acest aspect ţine şi de numărul mic de locuitori, la începutul sec. al XVI-lea localitatea numărând 50 de familii.

De-a lungul timpului multe dispute au avut loc cu satul învecinat Biertan, localitate ce se extindea vertiginos. Până în sec al XIX-lea Biertanul a pretins din nou şi din nou dreptul asupra diferitelor parcele. În anul 1676 Universitatea Naţiunii Săseşti, organism politic de autoadministrare al sașilor transilvăneni, le-a interzis sătenilor să părăsească Pelişorul fără a renunţa la întreaga lor proprietate. Scopul acestui demers a fost probabil stoparea migrării în satele vecine. Însă cu toate acestea, peste aproape 20 de ani în sat se numărau deja 15 gospodării părăsite. Spre sfârşitul sec. al XVIII-lea un incendiu a distrus o parte din satul ale cărui case erau construite încă preponderent din lemn. Numărând mai puţin de 500 de locuitori, Pelişorul este şi în prezent un loc liniştit şi contemplativ. În inima satului se află biserica fortificată, al cărei zid de incintă oferă un bun exemplu de arhitectură medievală militară.