Mecanisme de ceas

Programul pentru restaurarea mecanismelor de ceas a fost inițiat de Fundația Biserici Fortificate pentru conservarea acestor mecanisme. Se dorește repararea acestora și repunerea în funcțiune pentru a asigura funcționarea acestora cât mai mult timp.

Pentru a realiza acest lucru, programul parcurge următoarele etape:

  1. Ceasul este, mai întâi, examinat de un expert. Se face o evaluare a valorii istorice și a opțiunilor de conservare. În măsura în care este posibil, se întocmește și o estimare a costurilor pentru reparații. Raportul de expertiză este finanțat de Fundația Biserici Fortificate.
  2. Pe baza raportului de expertiză, toți cei implicați – consistoriile districtuale, asociațiile sașilor și parohiile – pot decide dacă o reparație poate fi finanțată sau, dacă este nevoie, pot demara colectarea fondurilor pentru aceasta.
  3. Îndată ce finanțarea este asigurată, Fundația Biserici Fortificate organizează lucrările de reparații ale mecanismului de ceas, prin contractarea unei persoane specializate. Cu toate acestea, o pre-condiție obligatorie este ca la fața locului să existe un îngrijitor care să se ocupe de întreținerea ceasului și de reglarea periodică a acestuia după reparație. Acest lucru are rolul de a asigura durabilitatea măsurii. Persoana responsabilă de mentenanța mecanismului de ceas este instruită pe parcursul lucrărilor de reparații asupra sarcinilor specifice care îi vor reveni după finalizarea reparațiilor.
  4. Mentenanța și monitorizarea mecanismului de ceas sunt asigurate și printr-un contract cu o firma specializată care va face vizite periodice pentru verificarea mecanismului. Ritmul acestor vizite depinde de nevoile locale și de competențele supraveghetorului de ceasuri. Jumătate din costurile contractului de mentenanță vor fi acoperite de Fundația Biserici Fortificate, pe parcursul primului an.

Programul de mentenanță a mecanismelor de ceas din turnurile bisericilor fortificate va fi extins în anii următori. Cu cât creștem numărul de biserici fortificate implicate, cu atât mai eficient va fi programul. Lansăm o invitație reprezentanților bisericilor interesate să ne contacteze pentru o colaborare în cadrul acestui program.

Dacă doriți să sprijiniți programul de mentenanță a mecanismelor de ceas cu o donație, vă rugăm să faceți clic aici.