Moşna / Meschen / Szász-Muzsna

Din biserica construită în sec. al XIV-lea se mai păstrează doar portalul de vest, precum şi părţi din coloanele de est din biserica hală ridicată în sec. al XV-lea. Construirea noii biserici a însemnat şi fortificarea ei în aceaşi etapă: corul este prevăzut cu cat de apărare pe arce, iar intrările de nord şi sud sunt apărate de turnuri prevăzute cu guri de tragere şi maşiculiuri. Zidul de incintă are drum de strajă pe arce de cărămidă, mai multe turnuri şi un zwinger împărţit în două, supravegheat de un mic turn de strajă.

Spaţiul interior al bisericii impresionează prin dimensiuni şi plastică arhitecturală, dominate de bolta gotică în plasă care sprijină pe perechi de pilaştri adosaţi zidului.

Aşezarea

Biserica fortificată din Moşna este considerată una dintre cele mai impunătoare din ţinutul Târnavelor şi una dintre cele mai frumoase din întreaga Transilvanie, impresionând prin masivitate, dar şi prin bogăţia detaliilor interioare: portalul sacristiei este împodobit cu arc maur, fleuron şi o statuie a Mântuitorului; amvonul ornat cu baldachin în filigran este veşnic păzit de statuia împietrită a unui arhanghel; tabernacolul în formă de căsuţă cu pinaclu, ornamentat în stil gotic târziu uimeşte şi prin dimensiunile sale, de aproape 10m înălţime.

Pe lângă aceste comori culturale Moşna mai ascunde şi preţioase avuţii spirituale. În trecutul său străluceşte mai cu seamă imaginea lui Stephan Ludwig Roth (1796-1849), preot, pedagog şi luptător pentru drepturile omului.