Sebeş / Mühlbach

Admirând peisajul bisericilor fortificate din Transilvania, călătorul poate poposi şi în micul orăşel Sebeş. În mijlocul acestuia se găseşte biserica evanghelică ce poartă cu sobrietate urmele trecutului. Bazele edificiului au fost puse în sec. al XII-lea de către coloniştii saşi, truda lor fiind însă zădărnicită de marea invazie mongolă din 1241-1242, aceasta ducând la distrugerea basilicii romanice. Edificiul a fost reclădit apoi în stil gotic, fortificat şi prevăzut cu zid de incintă. În a doua jumătate a sec. al XIV-lea, perioadă deosebit de înfloritoare din punct de vedere al economiei, a fost ridicat un cor impresionant. În mijlocul sec. al XV-lea Sebeşul a ajuns sub dominaţie otomană, aceasta durând aproape 40 de ani. În secolele ce au urmat a scăzut importanţa agriculturii, localitatea devenind un centru al meşteşugarilor ce au contribuit cu hărnicie la extinderea clădirii bisericii. Însă cel de-al Doilea Război Mondial a pus capăt prosperităţii. Clopotele au fost confiscate, topite şi transformate în muniţie, putând fi înlocuite abia în anul 1925.

Aşezarea

Pe amplasamentul de astăzi al Sebeşului este documentată întemeierea unei așezări de către secui în prima jumătate a sec. al XII-lea. În acea perioadă Regatul Ungariei se afla în plină expansiune, extinzându-şi graniţele către est, iar secuii trebuiau să asigure paza aceastora. Peste doar câteva decenii însă secuii au migrat din nou spre est, locul lor fiind luat de către coloniști de limbă germană, care în a doua jumătate a sec. al XII-lea au întemeiat localitatea Sebeş la malul râului cu acelaşi nume. Peste aproximativ 100 de ani așezarea primeşte titlul de oraş, devenind în anii ce au urmat un important centru cultural şi economic. Cu greu şi-a revenit însă oraşul după atacurile otomane şi capitularea sa din anul 1438. Istoria Sebeşului a cunoscut multe suișuri și coborâșuri, orașul fiind zdruncinat de războaie şi conflicte. Astăzi oraşul cu o populaţie de aproximativ 30.000 de locuitori și cu o frumoasă biserică evanghelică chiar în centrul său este punct de plecare pentru numeroase călătorii întreprinse de turişti în sudul Transilvaniei.