Brateiu / Pretai / Barathely

Prea puţin se păstrează din bazilica gotică timpurie din secolul al XIV-lea, actuala biserică purtînd semnele prefacerilor din sec. al XV-lea. Navele suferă multiple transformări: arcadele dinspre sud sunt demolate, iar zidul este supraînălţat. Deosebit de interesante sunt arcadele rămase pe partea de nord, prevăzute cu coloane profilate şi capiteluri diverse. Pentru a face faţă atacurilor, biserica a fost fortificată: s-a construit un cat de apărare peste cor, un drum de strajă la turnul clopotniţă, iar ansamblul a fost împrejmuit cu zid de apărare cu turn de poartă pe 5 niveluri. În 1906 se construieşte o sală pentru comunitate cu materiale rezultate din demolarea parţială a zidului de incintă.

Aşezarea

Călătorind pe valea Târnavei Mari, drumeţului i se înfăţişează la doar câţiva kilometri est de Mediaş biserica fortificată din Brateiu, ridicată în mijlocul satului. Turnul clopotniţă se vede de la mare distanţă, iar de pe catul de apărare al acestuia se pot admira împrejurimile până departe.

După ce fortificaţia a apărat vieţile şi bunurile sătenilor, astăzi face parte dintr-un centru de formare profesională, rezultat al cooperării dintre Biserica Evanghelică C.A. din România şi Biserica Evanghelică din Kurhessen Waldeck din Germania. Începând cu anul 2008 aici sunt pregătiţi meşteri în diverse domenii de construcţii, pentru a putea ulterior să execute lucrări corecte de reparaţii ale bisericilor fortificate.

La marginea de vest a satului, la ieşirea spre Mediaş căldărarii din Brateiu îşi expun marfa: o ofertă pe cât de strălucitoare, pe atât de bogată de vase din cupru, de toate mărimile şi pentru multe utilizări.

Activități

Centrul de formare Kirchenburgen a fost înființat în casa parohială evanghelică în 2008, ca proiect comun al Bisericii Evanghelice A.B. din România și al Bisericii Evanghelice din Kurhessen Waldeck. O organizație de sponsorizare susține și însoțește proiectul.