Reghin / Sächsisch-Regen / Szászrégen

Splendida biserică din Reghin este unul dintre cele mai importante monumente arhitectonice din oraș, clădit în anul 1330, inițial ca biserică catolică cu hramul Sfânta Maria. Inscripția, care atestă documentar acest fapt, este cea mai veche inscripție cu majuscule, care s-a păstrat în Transilvania. Biserica a devenit evanghelică abia în anul 1551, ca urmare a Reformei luterane.
În anii următori, orașul va cunoaște evenimente nefaste repetate: în timpul răscoalei curuților din anul 1708, un incendiu masiv distruge integral biserica, casa parohială și fortificația. Timp de 70 de ani, biserica a rămas fără acoperiș, până când comunitatea a început reconstrucția, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea. Dar această acalmie nu a durat mult: după alți 70 de ani, toată localitatea a fost jefuită, iar biserica incendiată din nou. Abia după aceea, ea a putut fi reconstruită și renovată treptat. Datorită sprijinului sașilor emigrați din Reghin, precum și datorită implicării și străduinței membrilor comunității locale, biserica este din nou deschisă în toată splendoarea sa pentru vizitatori și pasionați – ea este o veritabilă bijuterie în peisajul urban și se bucură de o viață comunitară activă.