Rupea / Reps / Kőhalom

În secolul al XV-lea, la Rupea s-a construit o biserică-hală gotică. Bolta gotică din interiorul bisericii a fost înlocuită 200 de ani mai târziu cu un tavan casetat. Potrivit unei inscripții în limba latină, tavanul casetat a fost renovat în anul 1713. Este posibil ca în 1665 să se fi făcut lucrări la șarpanta acoperișului, căci pe una dintre grinzi s-a găsit gravată data de 1 mai 1665. Tribuna orgii a fost pictată în anul 1727. Pentru a putea finanța lucrările de restaurare din anii 1930/31, comunitatea din Rupea a vândut 16 covoare persane. O parte din dantelura în piatră din tribuna de vest s-a păstrat până astăzi. Ancadramentul ferestrelor bisericii a rămas cel din piatră, dar dantelura s-a păstrat doar la ferestra dinspre nord-vest. Mai mult decât atât, pe peretele sudic, deasupra tribunei, se pot identifica fragmente ale frescelor realizate în perioada pre-reformată, care prezintă asemănări cu picturile orientale. S-a păstrat, de asemenea, un tabernacol din perioada goticului târziu, ale cărui uși din lemn sunt pictate în stilul barocului țărănesc săsesc. În interiorul bisericii se mai pot vedea astăzi 17 covoare orientale.

 

Activități

  • 2014-2020  Proiect  EU de restaurare a bisericii