Focus >> Ruși

Cel mai înclinat turn din Transilvania

În micul satul Reußen/Ruși, situat între Slimnic/Stolzenburg și Șeica Mare/Marktschelken, pe șoseaua națională (DN14) care face legătura între Mediaș și Sibiu, se poate admira cel mai înclinat turn din Transilvania. Acesta se află pe o colină, în partea de est a satului, iar cei care trec pe acolo au ocazia să privească „turnul din Pisa în miniatură”.

Satul a fost atestat documentar încă de la 1424. Terenul instabil a dus la prăbușirea, în secolul al XVII-lea, a bisericii, ulterior, construindu-se noua biserică de astăzi. În ciuda multor eforturi de consolidare a clădirii, biserica s-a prăbușit din nou în anul 1780 și a fost reconstruită în anii următori. Biserica este împrejmuită de un zid de incintă, care, inițial, era prevăzut cu mai multe turnuri de apărare, dintre care s-a păstrat doar turnul clopotniță din partea de vest. Acest turn a fost, de asemenea, afectat de instabilitatea solului și, în secolul al XIX-lea, s-a înclinat către nord-est, în urma unei alunecări de teren. În anul 1858, inginerul Karl Gärtner a atestat faptul că turnul era înclinat la 18 grade, fără a prezenta, însă, un pericol de prăbușire. În anii ’60 ai secolului al XX-lea, a fost necesară construirea a două centuri de beton pentru a-l stabiliza. Lucrări de consolidare a turnului s-au efectuat și în anii ’90 și 2000.

În ciuda tuturor vicisitudinilor, turnul din Ruși, care, după părerea unor experți, este mai înclinat decât turnul din Mediaș și chiar mai înclinat decât cel din Pisa, nu prezintă un risc de prăbușire: se poate urca în turn, iar biserica poate fi vizitată.

Turnul se bucură astăzi de o mare popularitate printre locuitorii satului: de curând, o echipă de voluntari a efectuat mici lucrări de îngrijire și de curățare a bisericii fortificate: „ClubulCavalerilorTurnului” a preluat întreținerea turnului în activitatea sa și dorește să facă biserica fortificată mai atractivă pentru vizitatori.