Focus >> Altarul din Hălchiu – o bijuterie din Țara Bârsei

Între Codlea și Feldioara se află satul Hălchiu/ Heldsdorf, menționat pentru prima dată în anul 1377 într-un privilegiu regal. Este unul din satele libere, care a aparținut aceleiași unități juridice și administrative ca Brașovul. Întemeietorul satului este considerat a fi așa numitul Haldeboatschi (sau Hiltschi), nume dat în popor contelui Falkun. Acesta este reprezentat pe portalul de vest al bisericii și decorează stema actuală a satului.

Altarul bisericii fortificate este unul deosebit: viu colorat și neobișnuit de mare, altarul se înalță măreț în corul bisericii-hală gotice, ale cărei elemente constructive cele mai vechi datează din secolul al XIII-lea. Altarul cu voleuri duble are o înălțime de 8,1 m și o lățime de 7,7 m. Pe predelă sunt ilustrate cinci personaje, și anume: Abraham, Moise, Aron, Petru și Pavel. Figurile îi călăuzesc drumul fostului preot al comunității, Johannes Reichart, până la mântuirea oamenilor. Drumul său se încheie odată cu proclamarea Evangheliei de către Petru și Pavel.

 

Deasupra predelei se înalță scrinul central; altarul are două panouri fixe și două mobile, pictate pe ambele părți, predominant în roșu, verde și auriu. Când voleurile sunt deschise, privitorului i se arată patru sfinți, fiecare cu povestea lui: martiriul apostolilor Andrei și Petru, execuția lui Iacob, iar în a patra imagine, sfântul Andrei, care salvează un episcop de la ispita diavolului. În partea din mijloc a altarului, expusă în zilele de sărbătoare, se află o imagine a figurii lui Iisus, străjuită la stânga și la dreapta de cei patru evengheliști.

Partea expusă în zilele de lucru reprezintă Patimile lui Iisus: Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor, Arestarea, Audierea, Flagelarea, Încoronarea cu spini, Ecce Homo, Ducerea Crucii și Crucificarea.

Altarul a fost restaurat în anii ’70 cu sprijinul asociației sașilor emigrați din Hălchiu.