Perfecţionare în întreţinerea monumentelor

Între 6 şi 7 iulie Fundaţia Biserici Fortificate a realizat împreună cu Fundaţia Prinţul de Wales România un workshop cu tema Meşteşuguri tradiţionale în restaurarea Bisericilor Fortificate săseşti din Ardeal. Evenimentul face parte din programul Perfecţionare în întreţinerea monumentelor, pe care Fundaţia Biserici Fortificate l-a creat anul trecut.  Teilnehmer beim Workshop

Workshop-ul a avut loc la centrul Fundaţiei Prinţul de Wales România din Viscri şi a avut ca scop transmiterea experienţei referitoare la construcţiile tradiţionale, pentru ca astfel să se îmbunătăţească înţelegerea tehnicilor meşteşugăreşti istorice. Oferta s-a adresat agenţilor şi liderilor care vor colabora la al doilea proiect UE planificat pentru repararea bisericilor fortificate – astfel pe de o parte reprezentanţilor din comunităţile bisericilor şi Consistoriul superior şi pe de altă parte arhitecţilor, restauratorilor şi altor specialişti.

Evenimentul a fost condus de Sebastian Bethge, referent pentru întreţinere monumenteHenry Rumbold la Fundaţia Biserici Fortificate şi Henry Rumbold, care lucrează ca cioplitor în piatră şi curator la Fundaţia Prinţul de Wales România. Programul intensiv a combinat informaţii teoretice, exerciţii practice şi un schimb de specialitate între proprietarii monumentelor arhitectonice, în acest caz reprezentanţii EKR, cu arhitecţii şi restauratorii.

Punctul de plecare al programului Meşteşuguri tradiţionale în restaurarea Bisericilor Fortificate săseşti din Ardeal este o declaraţie de intenţie pe care au semnat-o Fundaţia Biserici Fortificate, Fundaţia Prinţul de Wales România şi Biserica Evanghelică A.B. în România în mai 2016. Acolo s-a convenit printre altele că Fundaţia Biserici Fortificate este răspunzătoare pentru activităţile educaţionale în domeniul meşteşugăresc şi restaurator. Programul va fi continuat în anul care urmează cu alte perfecţionări.

 

Fotos: Marius Timofte

DSC_9189 DSC_9228 DSC_9232