Germania sprijină prezervarea bisericilor fortificate

Fundaţia Biserici Fortificate a Bisericii Evanghelice C.A. din România (BECAR), în calitate de instituţie de conducere şi coordonare a BECAR pentru păstrarea şi folosirea sustenabilă a bisericilor fortificate, primeşte un sprijin financiar de peste un milion de Euro. Hotărârea în Bundestag referitor la această susţinere specială s-a luat deja în 2018. Negocierile privind utilizarea concretă a mijloacelor băneşti sunt în faza finală.

În baza unei hotărâri a Bundestag-ului Republicii Federale Germania, Ministerul pentru Cultură şi Medii acordă o subvenţie specială în valoare de 1.100.000 Euro pentru activitatea Fundaţiei Biserici Fortificate. Această sumă este destinată unor măsuri pentru protejarea şi prezervarea bisericilor fortificate. Sunt prevăzute acţiuni de consolidare şi conservare la diferite obiective, pregătirea unei documentaţii a bunurilor culturale mobile de patrimoniu din proprietatea BECAR precum şi alte măsuri adiacente pentru optimizarea protecţiei patrimoniului cultural şi pentru a face cunoscută publicului această moştenire culturală de excepţie.

Subvenţia acordată se va derula prin Consiliul de Cultură al Saşilor Transilvăneni, care, în calitate de asociaţie cu sediul în Germania, coordonează şi implementează de mult timp proiecte pentru păstrarea patrimoniului săsesc transilvănean.  Pentru acest proiect major el este leader de proiect şi partener al Fundaţiei Biserici Fortificate.

“Fundaţia Biserici Fortificate mulţumeşte din inimă pentru această subvenţie şi o vede ca o posibilitate reală pentru dezvoltarea efectivă a propriei activităţi”, spune Philipp Harfmann, directorul executiv al Fundaţiei.

Logo BKM_ro (2)