Archita / Arkeden / Erked

Din fost bazilică romanică cu trei nave se mai păstrează doar zidurile exterioare ale navei centrale. Biserica a fost refăcută în stil gotic şi i s-a adăugat un turn, după care, la începutul sec. al XVI-lea a fost fortificată prin demolarea navelor laterale şi construirea unui cat de apărare. Turnul a fost şi el întărit şi prevăzut cu nivel de apărare, iar incinta a fost prevăzută cu două ziduri de fortificaţie cu turnuri de apărare la colţuri. După incendiul din 1748, care a distrus şi satul, biserica a fost refăcută în forma ei actuală. Din acea perioadă datează şi mobilierul baroc: tribunele laterale, tribuna orgii, orga însăşi construită de celebrul Samuel Maetz, altarul şi amvonul realizate de meşterul Philippi din Sighişoara.

Așezarea

Cum se apărau satele transilvane de atacurile turceşti atât de frecvente în Evul Mediu? Răspunsul este uşor de aflat doar privind biserica fortificată din Archita: biserica este apărată de două ziduri de fortificaţie şi şapte turnuri de apărare. Părţi ale drumului de strajă din lemn se mai păstrează şi azi. Din clopotnița masivă se pot observa împrejurimile până departe. Între zidurile înalte de incintă şi cele masive ale bisericii nu rămâne decât un spaţiu îngust, în care sătenii se refugiau în vremuri de restrişte: pe zidul interior încă se mai văd gurile de păcură, prin care lichidul fierbinte era aruncat peste atacatori. În caz de asediu păcura putea fi încălzită în turnul clopotniţei, într-o cameră specială.Împrejurimile colinare ale Architei te poftesc să explorezi, cu atât mai mult cu cât poţi căuta ruinele vechiului sat Wordt. Legenda locală spune că întregul sat a fost pustiit de ciumă. Cu aproximativ 100 de ani în urmă s-a pierdut în negura vremurilor până şi locaţia exactă a vechiului aşezământ.

Activități

  • 2010-2014 Proiect cu finanțare europeană