Beia / Meeburg / Homoródbene

În a doua jumătate a secolului al XV-lea, pe o mică colină în mijlocul satului Beia a fost ridicată o biserică-sală, care inițial nu a avut turn. La începutul secolului al XVI-lea, biserica a fost fortificată, construindu-se un nivel de apărare din lemn. În aceeași perioadă s-au construit, în partea de vest, un turn-clopotniță svelt, în stil gotic și o sacristie pe peretele nordic al corului. Până în anul 1677, zidul de incintă a fost fortificat cu un turn defensiv hexagonal precum și cu trei turnuri simple. Arcul triumfal s-a prăbușit în anul 1702 în urma unui cutremur. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea au fost amplasate tribune din lemn pe pereții din vest, nord și sud ai bisericii. Picturile de pe panourile acestora au un caracter rustic și scot în evidență o lume imaginară, naiv-religiosă, plină de alegorii și simboluri. În anul 1822, în nava bisericii a fost construită bolta de astăzi ornamentată cu elemente clasiciste. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea au fost demolate două dintre turnurile simple, nivelul de apărare precum și turnul din vest. Turnul-clopotniță de astăzi a fost ridicat în 1892. Turnul din partea de sud-vest precum și o parte a zidului de incintă au fost demolate în 1900 pentru a construi o școală. În 1909 s-a prăbușit partea estică a zidului de incintă. S-au păstrat turnul hexagonal situat în partea de nord-vest și turnul din sud-est de lângă vechea casă parohială. Altarul poliptic gotic din perioada pre-reformată este expus în Biserica din Deal din Sighișoara din anul 2005.