Șmig / Schmiegen / Somogyom

Biserica din Șmig, închinată Sf. Maria, a fost construită în secolul al XIV-lea ca biserică-sală și apoi refăcută la sfârșitul secolului al XV-lea.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, biserica era în pericol de prăbușire, dar a fost renovate în 1859. În cursul acestor lucrări, picturile murale din biserică au fost văruite. Acestea au fost parțial scoase la iveală de restauratori în anul 2010 și s-a putut stabili că provin din secolul al XV-lea.

Altarul cu voleuri deosebit de valoros, datând din perioada pre-reformată de la începutul secolului al XVI-lea și având o imagine sculpturală a Fecioarei Maria, a fost înlocuit la sfârșitul secolului al XIX-lea cu un alt altar care îl reprezintă pe Isus. Enoriașii din Șmig au transferat vechiul altar la muzeul din Sighișoara, de unde a fost împrumutat, în anii ‘50‚ Muzeului Național de Artă din București, unde se află și astăzi expus într-o expoziție permanentă.

Activități

  • 2021 Reparații în cadrul programului Reparații acoperișuri