Motiș / Mortesdorf / Martontelke

Biserică-sală gotică din Motiș a fost construită în secolul al XIV-lea. Nava este astăzi acoperită cu un tavan plat, iar în cor s-a păstrat o boltă în cruce din perioada gotică. Arcul triumfal ogival nu este profilat. În secolul al XV-lea, biserica a fost împrejmuită de un zid defensiv poligonal fortificat cu turnuri, dintre care trei s-au păstrat până azi. Pe turnul din est este marcat anul 1648. Între 1832 și 1835, unul dintre turnurile defensive a fost supraînălțat și transformat în turn-clopotniță. O parte din zidurile de incintă au fost demolate în 1875 pentru a face loc unei școli. Zidul de incintă, care s-a păstrat, încă atinge o înălțime de trei până la patru metri în interiorul curții cetății. În comparație cu bisericile învecinate din Valea Viilor și Moșna, biserica din Motiș este mai modestă. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-au construit tribune pe trei laturi din interiorul bisericii. Pe latura nordică s-a adăugat o a doua tribună deasupra primei. Anterior, în prima jumătate a secolului al XVII-lea, nava bisericii fusese prelungită către vest. În cor s-a păstrat un tabernacol înzidit. Nava bisericii și corul au șarpantele separate. Acoperișul în două ape al bisericii are în partea de vest un frumos fronton ascuțit pe care este inscripționat anul 1718.