Nadeș / Nadesch / Szásznádas

Într-o plângere adresată Papei din anul 1309 se menționează întâmplător faptul că biserica din Nadeș era închinată Sf. Martin. În a doua jumătate a secolului al XV-lea, la biserică s-au făcut lucrări de reconstrucție mai ample. Biserica veche a fost demolată pe la 1850, în locul ei fiind construită, în decurs de trei ani, biserica de astăzi în stil neoclasicist după planurile lui Samuel Teutsch. Corul acesteia străpunge latura de est a zidului de apărare. Judecând după planul construcției, după metereze și gurile de turnare, zidul de incintă a fost construit în secolul al XV-lea. Inițial, zidul de apărare era întărit cu cinci turnuri de apărare, până când locuitorii din Nadeș au demolat două dintre ele în anul 1880. Turnul-clopotniță din partea de vest prezintă caracteristici romanice. Și o boltă semicilindrică din partea nordică a turnului, care are la interior o cornișă simplă pe imposte, stă mărturie pentru existența în acest loc a unei bazilici romanice anterioare. În turn s-a păstrat un clopot mic, turnat în 1470, care poartă inscripția „helf got maria berot“. Aceasta este prima inscripție cunoscută din Transilvania scrisă în limba germană pe un clopot. În seara zilei de 29 iunie 2017 s-au prăbușit șapte grinzi din lemn din acoperișul bisericii peste tribuna din vest și au distrus în mare parte orga amplasată acolo. Motivul prăbușirii a fost lipsa de a etanșeitate a acoperișului timp de mulți ani, fapt ce a permis infiltrarea apei chiar în partea de vest a navei. Astfel s-au format mucegaiuri și cari de lemn neobservați care au distrus, cu timpul, lemnul.