Turnişor / Neppendorf / Kis-Torony

Basilica romanică ridicată la sfârşitul sec. al XII-lea în Turnişor se remarcă datorită turnului masiv situat în careul bisericii, cu ziduri care peste 4 cei patru pilaştri ajung la grosimi de peste 3m. Se presupune că turnul ar fi chiar mai vechi decât biserica însăşi. Aceasta din urmă a fost extinsă spre vest, căpătând astfel forma de cruce latină pe care o are şi astăzi.

Din cauza vremurilor tulburi ale Evului Mediu ansamblul a fost încă de la început înconjurat cu zid de apărare, din care se mai păstrează doar câteva fragmente. În 1781 este montat un ceas de turn din lemn, care va fi înlocuit în 1862 cu unul din fier. Mobilierul interior al bisericii este baroc, altarul datând din 1759, iar amvonul din 1782. Clopotul mic şi cel mijlociu sunt rezultatul muncii unui atelier sibian în anul 1922.

Aşezarea

Fostul sat – şi actualul cartier sibian – Turnişor a fost menționat documentar pentru prima dată în 1327. Și totuși așezarea este considerabil mai veche, în mijlocul ei găsindu-se deja de la sfârșitul sec. al XII-lea o biserică, care se numără printre cele mai vechi din Transilvania.

Ca urmare a luptelor și epidemiilor de ciumă, populația așezării a fost decimată. Situația demografică s-a reechilibrat începând cu 1734, când au sosit aici “landlerii”, coloniști protestanți din regiunea Salzkammergut. În sec. al XVIII-lea mii de protestanți din Austria au fost strămutați la ordinul împăratului Carol al VI-lea şi al Mariei Terezia. Motivul ”transmigrării”a fost credinţa lor luterană, monarhii catolici ţinând la unitatea religioasă ca putere de coeziune în statul multinaţional. Principii transilvăneni respectau libertatea religioasă şi, dată fiind pustiirea ţării de războaie şi molimi, i-au primit cu braţele deschise. Familii întregi de colonişti s-au stabilit în curţile ţărăneşti rămase goale şi au putut să își păstreze până în trecutul recent identitatea culturală și dialectal specific, Turnișor fiind una dintre cele trei așezări ale landlerilor din Transilvania.

Chiar lângă biserica evangehlică funcționează din 2001 Academia Evanghelică Transilvania (EAS), centru de întâlniri și conferințe în care există și posibilități de cazare.