Seliştat / Seligstadt / Boldogváros

Deși nu se păstraeză aproape nimic din incinta fortificată, biserica din Seliștat impresionează ca exemplu conservat aproape intact de cetate bisericească de început de sec. al XVI-lea. În vârful unui deal de pe platoul dintre râurile Hârtibaciu și Olt se pare că s-a construit în a doua jumătate a sec. al XIV-lea o biserică sală fără turn. În 1500 corul este întărit cu contraforți, înălțat cu încă patru niveluri și protejat de un drum de strajă din lemn. Ceva mai târziu nava este acoperită cu o boltă cilindrică și primește un cat de apărare din zidărie de cărămidă și piatră. Între contraforți și zidurile bisericii se află guri de păcură. Pe partea de nord a ansamblului se păstrează încă o casă fortificată, iar pe partea de sud au fost construie vechea și noua școală, precum și căminul cultural, folosite azi ca centru pentru tineri. Interiorul simplu al bisericii a fost renovat în 2010.

Așezarea

Seligstadt JugendzentrumChiar şi denumirea localităţii dovedeşte că Seliştat îşi merită din plin titlul de „gură de rai a României“. Una dintre cele mai vechi colonii săseşti, localitatea purta demult numele de „Felix locus“(lat. „loc fericit”). Biserica din sat este transformată în sec. al XV-lea într-o veritabilă fortăreaţă, conservată în mare parte până azi. Drumul de strajă şi gurile de tragere ale fortificaţiei insuflă încă spaimă şi nesiguranţă, dar fără motiv: construită ca mijlocitoare între Dumnezeu şi om, devenită eroină care- apăra pe săteni de inamic, această clădire mărinimoasă este azi parte a unui centru pentru tineret. În Seliştat, atât copiii şi adolescenţii, cât şi adulţii beneficiază de şansa descoperirii unei alte lumi. Musafirii au la dispoziţe o varietate vastă de activităţi: ei pot înnopta în casa parohială de lângă fortificaţie, au ocazia să viziteze stâna şi gospodăriile tradiţionale, să străbată câmpiile călare pe timp de vară şi să savureze iarna plimbări de basm în sănii trase de cai.

Activități

  • 2014-2020  Proiect de restaurare la biserică