Modulul „Biserici Fortificate“ în cadrul orelor de istorie

În programa de studiu pentru lecțiile de istorie din România pentru clasa a șaptea sunt menționate „minoritățile din România“. Istoria și tradițiile minorității germane sunt analizate în detaliu – o temă foarte familiară elevilor care trăiesc în Sibiu și care învață în special la Gimnaziul Brukenthal. Până la urmă, sașii transilvăneni sunt cei care și-au pus amprenta un timp îndelungat asupra imaginii și peisajului educațional al orașulBrukenthalui Sibiu.

Pe lângă dansuri, costume populare și tradiții culinare, un modul al acestei discipline este dedicat bisericilor fortificate – mărturii încă vizibile ale evenimentelor istorice din Transilvania. Pentru a prezenta mai limpede legătura dintre clădirile medievale și oamenii și comunitățile care le-au ridicat, profesorul de istorie Alexander Frohn a invitat Fundația Biserici Fortificate să organizeze acest modul de studiu pentru clasa a VII-a Brukenthalde gimnaziu.

Elevii au audiat cu mare interes prezentarea, au completat cu înfrigurare chestionarul-grilă despre bisericile fortificate și au învățat și unele noțiuni, denumiri și caracteristici ale diferitelor elemente defensive ale unei biserici fortificate precum și despre structura clasică a satelor transilvănene. Vom vedea dacă unele dintre întrebări nu se vor repeta cumva la următoarea lucrare.