Vizită la faţa locului în Moşna

Vineri 13 mai 2016, la iniţiativa arhitectului Liviu Gligor (Sibiu) şi a Fundaţiei Biserici Fortificate a avut loc o vizitare a bisericii din Moşna. Motivul: degradarea galopantă a ansamblului fortificat în partea nordică şi estică şi pericolul inerent de prăbuşire. Scopul acţiunii este, ca după o cercetare a stării construcţiei să se demareze rapid măsuri de urgenţă.


La vizită au participat alături de arhitectul Liviu Gligor şi Sebastian Bethge (Fundaţia Biserici Fortificate) şi arhitectul Emil Crişan (Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din. România), Ioana Matei (Consistoriul Districtual Evanghelic Mediaş), inginerul Dan Sava Ionescu, Marianne Rempler (curator Moşna) şi Hugo Schneider (fost curator districtual Mediaş).