Felmer / Felmern / Felmir

La est de Făgăraș, construită încă din secolul al XIII-lea la marginea unei coline solitare, se află o bazilică cu trei nave, din care s-au păstrat corul încheiat cu absidă semicirculară și nava centrală. În jurul anului 1500 biserica a fost fortificată, navele laterale au fost demolate, iar deasupra corului și navei a fost înălțat un cat de apărare. Biserica este înconjurată de un zid de incintă, inițial cu trei turnuri defensive, dintre care s-au păstrat doar două. În anul 1795 s-a mai construit un turn în partea de vest, fapt care a dus la mutarea zidului de incintă către vest. Pe la 1800, catul de apărare a fost înlăturat, iar cfelmern3_altarorpul bazilical a fost acoperit cu o boltă în leagăn care se sprijină pe console puternice. În partea de sud a zidului de incintă a fost ridicată clădirea școlii care este astăzi complet distrusă.

În interiorul bisericii se păstrează o parte din obiectele clasiciste de cult, cum ar fi amvonul și altarul fără retablu. Orga, cea dintâi realizare a constructorului de orgi J. Prause, datând din anul 1780, a fost mutată în biserica din Făgăraș unde poate fi admirată astăzi.

Proiecte în sat

Asociaţia Renascendis este o organizaţie neguvernamentală nonprofit din România, înfiinţată în anul 2012 ale cărei obiective sunt protejarea, conservarea, restaurarea, recuperarea, promovarea şi reutilizarea patrimoniului cultural material şi imaterial, mobil şi imobil din Transilvania, ajutorarea comunităţilor rurale şi urbane slab dezvoltate în procesul de refacere economică, socială şi dezvoltare sustenabilă, precum şi sprijinirea tinerilor – în special a studenţilor şi cercetătorilor debutanţi în demersurile lor de specializare profesională.