Caţa / Katzendorf / Kaca

O basilică cu contraforţi, uşor de recunoscut după caracteristicile ei principale constituie nucleul bisericii fortificate din Caţa. Pilaştrii cu arcade din interior sunt o construcţie tipic romanică pentru relaţionarea spaţiului navei principale cu cel al navelor laterale. În registrul superior din partea de nord pot fi observate două ferestre oarbe. Corul romanic şi absida au fost reconstruite în sec. al XV-lea în stil gotic. În anul 1894, odată cu prăbuşirea turnului de vest a fost distrusă şi bolta în cruce, urmând mai târziu să fie înlocuită cu un planşeu drept. Turnul nu a mai fost reconstruit. Zidul de incintă masiv din sec. al XV-lea păstrează încă patru din cele şase turnuri înalte de apărare construite iniţial. Turnul Preotului, de formă pentagonală are vedere înspre grădina casei parohiale. Ansamblul a fost dotat încă din sec al XVII-lea cu un al doilea zid de incintă şi zwinger. Partea de nord a fost însă demolată atât în anul 1884, cât şi în 1937, materialul rezultat fiind folosit la ridicarea şcolii, respectiv a căminului cultural.

Aşezarea

Nu este cunoscută data exactă a întemeierii satului Caţa. În timp ce prima atestare documentară datează de la începutul sec. al XV-lea, deja din anul 1250 s-au pus în centrul localităţii bazele unei basilici romanice, care a fost mai apoi fortificată.

Satul s-a dezvoltat la intersecţia a două drumuri principale, fiind astfel afectat de-a lungul timpului de incendii şi atacuri inamice. În sec. XVII-XVIII satul a fost prădat şi incendiat de şase ori. Biserica fortificată la rândul ei a fost puternic degradată de un incendiu în jurul anului 1706, iar şcoala şi casa parohială au fost arse din temelii.

Caţa, cu cei circa 2.500 de locuitori ai săi este în prezent un loc paşnic şi liniştit. În casa parohială evanghelică din centrul său locuieşte sasul transilvănean Friedrich Schuller, scriitor şi producător de filme. El a restaurant gospodăria în care a locuit iniţial tatăl său, pe atunci preot în sat şi acum găzduieşte în mod regulat evenimente culturale şi literare: spre exemplu, în anul 2011 a fost decernat aici pentru prima dată premiul “Condeierul satului Caţa”.

Activități

De câțiva ani, satul Cața a devenit cunoscut pentru concursul de scrieri literare, care are loc în fiecare vară și care este deschis pentru toate persoanele interesate. Prietenii literaturii nu pleacă cu mâna goală: evenimentele includ lecturi și prezentări, o variată ofertă culinară, iar festivitățile se încheie cu decernarea premiului „Condeierul satului Cața”. Pentru informații suplimentare și programări, va rugăm să vă adresați direct organizatorului evenimentelor, domnul Frieder Schuller: frieder_schuller@web.de