Curciu / Kirtsch / Küküllőkőrös

Kirtsch-2Aproape neschimbată s-a păstrat biserica din Curciu, construită la începutul sec. al XV-lea. Valoarea remarcabilă a bazilicii cu trei nave şi cor poligonal constă în plastica sa arhitecturală deosebit de bogată. La cor se găsesc ferestre cu muluri si menouri bine conservate, iar la turn ferestrele bifore în stil gotic. Sculpturile ce împodobesc portalurile, turnul, ferestrele, contraforţii, precum şi capitelurile, cheile de boltă, sedilia, tabernacolul şi uşa sacristiei au fost create în jurul anului 1427. La începutul sec. al XIX-lea au fost înălţate navele laterale, astfel obţinându-se secţiunea transversală a unei biserici hală. În aceaşi perioadă atât nava principală, cât şi cele laterale sunt acoperite cu tavan plan, împodobit cu stucaturi. Catul de apărare al turnului a fost dărâmat în anul 1913, materialul rezultat fiind folosit pentru construirea fleşei ascuţite de azi, acoperită cu tablă de zinc. Din ansamblul fortificat s-a păstrat zidul de incintă cu turnul de poartă folosit inţial ca intrare, precum şi o capelă gotică integrată în acest zid.

Aşezarea

O comoară cu totul specială între satele transilvane o reprezintă Curciu. Această aşezare romantică este amplasată în regiunile viticole din nord-estul Mediaşului, între dealuri şi păduri. Locul îşi datorează vegetaţia luxuriantă localizării între râurile Târnava Mare şi Târnava Mică, fiind numit şi “Mesopotamia”.

Biserica fortificată din Curciu a fost ridicată pe un deal în centrul satului. Intrarea se face prin turnul porţii. Înăuntru se află o capelă cu osuar, o cameră în care în trecut erau păstrate oasele decedaţilor.

În biserica din Curciu se găsesc multe sculpturi arhitectonice din secolul al XV-lea, tipice regiunii Mediaş. Pe faţada vestică bogat decorată se pot vedea o pasăre, o mască şi un monstru cu un cap de om în gheare.

Activități

Proiect UE “18 Biserici Fortificate”
Finanţator: Consistoriu Superior al Biserica Evanghelică C. A. din România
Costuri: 150.000 EUR
Perioadă: 2010-2014