Bazna / Baaßen

Peste o construcţie romanică existentă se construieşte în prima jumătate a sec. al XV-lea o biserică sală cu cor poligonal. Nu se construieşte nici un turn, dar sala este supraînălţată şi acoperită cu boltă în plasă. Corul îşi păstrează bolta în cruce, iar deasupra lui se ridică trei caturi de apărare şi un drum de strajă cu parapet tip „fachwerk”. În sec. XV şi XVI ansamblul este protejat cu zid de incintă apărat de turnuri defensive, din care se păstrează doar cel de sud, care servea în acelaşi timp ca turn de poartă și clopotniţă. Mai târziu chiar şi primăria a funcţionat aici. Sistemele defensive ale corului au fost demolate în sec. al XIX-lea şi înlocuite de un acoperiş înalt în 4 ape. Pe faţada vestică se păstrează portalul pictat, provenit probabil din perioada romanică a clădirii. Orga, amvonul şi altarul provin din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, iar stranele şi tabernacolul aparţin goticului. Sedilia aparţine perioadei romanice de construcţie.

Aşezarea

“Miracolul apei de foc”, “Câmpia de sare”, sau “Craterul bizar” sunt doar câteva dintre atracţiile Baznei. Se povesteşte că, demult, un grup de ciobani care se odihnea lângă apa unui lac în apropierea comunei s-a hotărât să alunge frigul înţepător al nopţii aprinzând un foc. Abia a apucat prima scânteie plăpândă să lumineze feţele obosite ale bărbaţilor, când expresia lor s-a preschimbat în nedumerire şi groază: o scânteie a atins suprafaţa apei, dar în loc să se scufunde şi să-şi dea duhul, ea a înflorit, s-a înălţat, a crescut şi în câteva secunde apa roşie a lacului a fost cuprinsă de valuri de foc. Această întâmplare a stârnit atâta vâlvă, încât însuşi contele Valentin Frank von Frankenstein a redat-o liric în operele sale. Doar odată cu trecerea anilor fenomenul a putut fi explicat ştiinţific: apa sărată conţine gaze combustibile, fenomen care i-a adus Baznei faima de azi. Băile cu izvoarele sale fizioterapeutice, natura, biserica fortificată, parcul, toate oferă sănătate, oferă pace şi aventură, relaxare şi activitate, acestea variind doar în funcţie de dorinţele vizitatorului.