Cund / Reußdorf / Kund

Bisericii sală din sec. al XV-lea i se adaugă în 1804 un turn clopotniţă în partea de vest. Pilaştrii turnului prezintă elemente ale barocului târziu. Din zidul de incintă nu s-a păstrat nimic, dar gardul care delimitează astăzi curtea bisericii urmăreşte traseul original al zidului. Corul păstrează încă bolta gotică târzie nervurată, în timp ce tavanul casetat al sălii a fost înlocuit la începutul sec. al XX-lea cu un planşeu tencuit. Un element valoros de mobilier interior este altarul triptic pre-reformă cu reprezentarea Patimilor lui Hristos, care se află astăzi expus în Sighişoara la Biserica din Deal. În cor poate fi admirată strana gotică târzie datată 1532.

Aşezarea

În solitudinea locului dintre Târnava Mare şi Târnava Mică se ascunde satul Cund, aşezare atestată istoric în 1323. Circa 50 de ani mai târziu o parte din sat a fost trecută de la o familie nobiliară la alta. Doar cinci gospodării au rămas libere, în afara domeniilor nobiliare. La 1790 sunt menţionaţi aşa-numiţii „libertini”, ţărani liberi care trăiau în 16 gospodării din Cund aflate în afara sferei de influenţă feudală.

De-a lungul secolelor au avut loc mai multe dispute între nobili pentru dreptul de a stăpîni asupra Cundului.

Cei mai mulţi saşi dintre cei aproximativ 700 de localnici au părăsit satul în anii ’90. Gospodăriile lor au fost preluate de către români şi maghiari, dar şi de un număr restrâns de imigranţi din Germania. Mai multe curţi ţărăneşti au fost restaurate în ultimii ani şi transformate în case de vacanţă.

Aktivități

  • 2012 și  2013  Intervenții de urgență la acoperișul bisericii