Ighişu Nou / Eibesdorf / Szászivánfalva

Biserica fortificată din Ighişul Nou, construită în sec. XIV-XV a fost iniţial o biserică sală gotică, fără turn, cu un cor îngust. Corul a fost supraînălţat la sfârşitul sec al XV-lea prin adăugarea unui cat de apărare. În sala din faţă a fost ridicat un turn, scările fiind săpate în grosimea zidurilor. Micul turn octagonal din partea de nord, în care se găsesc acum scările de acces a fost construit mai târziu. Asemeni multor biserici din zona Mediaşului, şi aceasta a fost bogat decorată cu sculpturi în piatră deosebit de valoroase: trandafiri înfloritori la mulurile ferestrelor corului şi la portalul de vest cu profilatură bogat ornamentată. Impunătorul turn de apărare de vest are încă acoperişul iniţial în patru ape şi catul de apărare din lemn. Biserica este înconjurată de un zid de fortificaţie complet din care fac parte ruinele unei case de provizii fortficate la nord, iar la sud un bastion în formă de potcoavă ce închide zwingerul îngust.

Așezarea

Ighişu Nou se află într-o vale secundară a râului Târnava Mare. Un bazin de scurgere a apelor formează graniţa naturală către valea Moşnei. În mod curios limita parohiei este totuşi întreruptă într-un singur loc. Se spune că odată calul unui călăreţ imperial a căzut aici de pe un pod stricat şi şi-a rupt piciorul. Oamenii din Moşna au vrut să scape de responsabilitate şi au pretins că podul ar fi ridicat pe terenul Ighişului Nou. De atunci zona aparţine comunităţii acestuia.De-a lungul secolelor sătenii şi-au asigurat traiul din vinificaţie, agricultură, creşterea animalelor şi din livezile de fructe. Satul era prosper şi astfel a putut plăti pentru lucrările de înfrumuseţare a bisericii cu numeroase sculpturi arhitecturale şi ornamente, precum şi pentru împrejmuirea ei cu un zid puternic.Doar după cel de-al doilea război mondial fermierii au devenit navetişti şi muncitori în fabricile de lângă Mediaş. Numeroasele ferme din Ighişu Nou mai povestesc încă despre timpuri apuse în care agricultura era încă principala sursă de venit, timpuri în care arareori se întâmpla ca cineva să părăsească satul pe drumurile şerpuite ale văii.

Activități

Proiect UE “18 Biserici Fortificate”
Finanţator: Consistoriu Superior al Biserica Evanghelică C. A. din România
Costuri: 190.000 EUR
Perioadă: 2010-2014