Gârbova / Urwegen / Szászorbó

Din cetatea construită în sec. al XIII-lea pentru protecţia familiei nobiliare locale se păstrează pînă azi donjonul şi zidul rectangular de incintă cu turn de acces. Peste nivelurile acoperite cu bolţi ale turnului s-a construit în 1879 platforma clopotelor, iar acoperişul iniţial a fost înlocuit cu actualul acoperiş ascuţit, flancat de patru turnuleţe de colţ. Cetatea a fost preluată mai târziu de către comunitate, care a construit în incintă vechea şcoală. O altă clădire semnificativă este biserica parohială de factură gotică aflată în apropiere, care a fost reconstruită în stil baroc după ce suferise diverse distrugeri. Astăzi păstrează la interior un altar baroc deosebit de valoros. Pe dealul din proximitatea cimitirului evanghelic se pot vizita ruinele bazilicii romanice iniţiale.

Așezarea

La Gârbova se păstrează unul dintre ultimele castele nobiliare. A fost edificat în sec. al XIII-lea de către contele Daniel, pentru a se proteja de desele atacuri turceşti. Sistemul defensiv consta din creneluri la turn şi drum de strajă deasupra cămărilor de provizii. De asemenea castelul era înconjurat de un zid masiv.
După retragerea familiei contelui, sătenii au preluat ansamblul. În timpul atacului din 1658 întregul sat a fost distrus, dar cetatea a rezistat.
Intrarea în fortificaţie se face doar printr-un tunel aflat sub turnul de poartă. Una dintre ultimele cămări pentru păstrat slănina a rezistat în acest turn până astăzi, servind încă aceluiaşi scop. Tot acolo există o colecţie de obiecte istorice, reprezentând aspecte din viaţa şi tradiţiile locale. Fostul turn – locuinţă, extins în sec. al XIX-lea oferă o vedere cuprinzătoare asupra satului şi împrejurimilor.